Zdůvodnění potřebnosti

Důležitost problematiky strategického řízení, rozvoje a plánování vede většinu vysokých škol k tomu, aby se této problematice intenzivně věnovaly. Tyto aktivity však provádějí jednotlivé VŠ v současné době individuálně na základě svých vnitřních potřeb, v návaznosti na své ekonomické možnosti a kapacity vnitřních řešitelských týmů. Využívají sice poměrně dobře standardizované metody, avšak  dochází k různému výkladu pojmů, různé detailnosti popisu a zároveň k velmi odlišné implementaci těchto procesů. V současné době není zabezpečována synchronizace výstupů mezi jednotlivými typy VŠ a již vůbec není zabezpečována synchronizace potřeb a požadavků VŠ ve vztahu k činnostem, plánům a strategickým záměrům MŠMT.

Z pohledu pragmatických pravidel řízení VŠ, navazujících na stávající legislativní základnu, je jasné, že bude třeba provést řadu změn, směrovaných především k výraznějšímu posílení kvality vzdělávání a tvůrčích aktivit na úkor kvantitativních parametrů. Hlavním aspektem těchto snah je dosažení potřebné kvality, excelence a konkurenceschopnosti jednotlivých VŠ tak, aby jejich absolventi nalezli dostatečné uplatnění v praxi, a mohli tak obohacovat společnost svou aktivní účastí. 

(!)EDITOVAT

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS