Proběhla závěrečná konference projektu

Snímek obrazovky 2015-09-28 v 6.32.02
28. září 2015

KREDO umožnilo hledat a pojmenovávat problémy vysokých škol

IPN KREDO uspořádalo dne 24. září 2015 v Praze svou závěrečnou konferenci. Pomalu tak končí více než tříletá cesta projektu, do kterého bylo aktivně zapojeno přes 50 vysokých škol a 1000 pracovníků z jednotlivých VŠ, což je v českých podmínkách zcela nevídané. Projektu se podařilo sjednotit vysoké školy (veřejné, soukromé i státní) ve smyslu strategického plánování – jak racionálně uchopit řízení školy, jak si navzájem vyměnit zkušenosti s řízením vysoké školy a využít příklady dobré praxe. O těchto tématech se diskutovalo i na závěrečné konferenci.

Konferenci zahájil náměstek ministryně školství, Robert Plaga, který projektovému týmu a vysokým školám poděkoval za odvedenou práci, díky níž se podařilo nashromáždit robustní analytickou základu dat a následně s ní pracovat. Dále vyzdvihl přínos pro vysokoškolskou politiku dvou realizovaných šetření – EUROSTUDENT V a Doktorandi 2014 a ocenil vznik funkční komunikační platformy napříč vysokými školami.

Úspěchy projektu KREDO

Hlavní odborný garant projektu, Milan Pospíšil, ve své bilanční prezentaci vyzdvihl úspěchy projektu. „Podařilo se přesvědčit komunitu vysokých škol, že má význam se spolu s MŠMT podílet na strategii rozvoje VŠ. Shromáždili a vyhodnotili jsme širokou škálu názorů na všechny oblasti činností VŠ a zprostředkujeme je ministerstvu pro další rozhodování“, dodal Pospíšil. IPN KREDO přineslo podrobnou zprávu o tom, jak vysoké školy v ČR vidí svůj středně a dlouhodobý rozvoj v kontextu současného a předpokládaného budoucího stavu společnosti.

O přínosu projektu pohovořili v panelové diskuzi přední představitelé vysokých škol. „KREDO nám dalo strukturovanou možnost zamýšlet se nad problémy opravdu realisticky, věcně pojmenovávat to, co nás pálí na nejrůznějších úrovních řízení. KREDO u nás oživilo, ozdravilo a otevřelo uvažování o strategickém plánování“, vyzdvihl přínosy projektu Jan Hančil, rektor Akademie múzických umění. Klady projektu a potřebu využít výsledků dosažených v IPN KREDO zdůraznil i Jaromír Gottvald, prorektor pro mezinárodní vztahy a sociální záležitosti Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. „Jsem rád, že se tento projekt vůbec uskutečnil, pomohl nám nastartovat to, o čem jsme celou dobu jen diskutovali. Doufám, že ministerstvo školství si vezme výstupy projektu za své, protože v nich je obrovský potenciál. Výsledky projektu by měly být významným dokumentem ministerstva.“

Kritické faktory úspěšnosti vysokých škol

V odpoledním bloku konference byly představeny zásadní dokončené i dokončované výstupy projektu – zejména Strategický plán rozvoje vysokého školství v ČR do roku 2030 z pohledu vysokých škol a podklady pro strategická rozhodování ministerstva v oblasti řízení, vzdělávání, financování, informační otevřenosti a internacionalizace. Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání ve své prezentaci přestavila Jitka Rychtaříková, vedoucí týmu zaměřeného na tuto problematiku, která uvedla zajímavé statistiky o podílech a prognózách počtu studentů a absolventů. „Podíl předčasných odchodů z vysokoškolského vzdělávacího systému narůstá …v mladších generacích osob by se pravděpodobně celkový podíl odchodů v rámci jednotlivých generací mohl pohybovat okolo 30 %“, podotkla Rychtaříková. 

Principy rámcové metodiky zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vysokých škol přestavil Vladimír Večerek, který upozornil na povinnost vysokých škol (vyplývající z připravované novely zákona o vysokých školách) vypracovat, zavést a udržovat systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vysokých škol. Další tematická oblast aktivit – efektivní financování – zpracovala pod vedením Libora Svobody analytické materiály a navrhla několik závěrečných doporučení ke změnám systému financování. Jedním z doporučení je například nutnost provedení analýzy ekonomické náročnosti studijních programů (ve smyslu novely zákona o VŠ), tzn. potřeba stanovit koeficienty ekonomické náročnosti nově definovaných studijních programů.

Internacionalizaci jako faktor strategického rozvoje představila vedoucí týmu, Dagmar Škodová-Parmová, která mimo jiné poukázala na zajímavé ekonomické efekty internacionalizace. „V průměru přinesou zahraniční studenti do ČR za jeden rok přes 4 miliardy korun“, dodala Škodová-Parmová. Tématu komunikace jako faktoru ovlivňujícímu udržitelnost strategického rozvoje vysokých škol se zhostil garant aktivity zaměřené na veřejnou diskuzi, Petr Uherka.

V samotném závěru konference vystoupil Hynek Roubík, předseda Studentské komory Rady vysokých škol, který účastníkům akce přestavil vysokou školu budoucnosti z pohledu studentů. A jaká by měla vysoká škola být? „Taková, která studentům umožní poznávat a rozumět, bude opravdovou investicí do budoucnosti a připraví nás na to, co v budoucnu přijde“, shrnul Roubík. 

Závěrečná konference IPN KREDO byla v rámci projektu poslední oficiální možností společného bilancování a setkání všech zapojených zástupců z vysokých škol.

9:30–10:00

Registrace účastníků 
Ohlédnutí za projektem KREDO
10:0010:05 Přivítání na konferenci
Milan Pospíšil, hlavní garant IPN KREDO
10:05–10:20 Ohlédnutí z pohledu MŠMT
náměstek ministryně školství
10:20–11:00 Ohlédnutí z pohledu projektového týmu
Milan Pospíšil, hlavní garant IPN KREDO / .PDF
11:00–11:45 Ohlédnutí z pohledu vysokých škol - moderovaná panelová diskuze
zástupci vysokých škol
11:45–12:00 Ohlédnutí očima kamery
krátký film o projektu
12:00–13:10 Přestávka na oběd
Budoucnost VŠ ve světle zkušeností projektu KREDO
13:10–13:50 Vybrané závěry projektu k zamyšlení
Jakub Fischer, odborný garant IPN KREDO / .PDF
Petr Kolář, odborný garant IPN KREDO / .PDF
13:50–15:00 Kritické faktory úspěšnosti a udržitelnosti vysokých škol
Jitka Rychtaříková / .PDF
Vladimír Večerek / .PDF
Libor Svoboda / .PDF
Dagmar Škodová-Parmová / .PDF
Petr Uherka / .PDF
experti IPN KREDO / .PDF
15:00–15:15 Vysoká škola budoucnosti z pohledu studentů
Hynek Roubík, předseda SK RVŠ / .PDF
15:15–15:55 KREDEM nic nekončí - moderovaná diskuze všech účastníků
Možnosti další spolupráce zástupců vysokých škol
15:55–16:00 Závěrečné slovo hlavního garanta
Milan Pospíšil, hlavní garant IPN KREDO
16:00–17:00 Diskuze nad kávou, networking
Kredo_20150924_DSC_1647
Kredo_20150924_DSC_1657
Kredo_20150924_DSC_1669
Kredo_20150924_DSC_1682
Kredo_20150924_DSC_1693
Kredo_20150924_DSC_1724
Kredo_20150924_DSC_1741
Kredo_20150924_DSC_1762
Kredo_20150924_DSC_1772
Kredo_20150924_DSC_1800
Kredo_20150924_DSC_1815
Kredo_20150924_DSC_1870
Kredo_20150924_DSC_1944
Kredo_20150924_DSC_1964
Kredo_20150924_DSC_1988
Kredo_20150924_DSC_2001
Kredo_20150924_DSC_2004
Kredo_20150924_DSC_2020
Kredo_20150924_DSC_2061
Kredo_20150924_DSC_2069
(!)EDITOVAT
 
Dále by vás mohlo zajímat

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS