Proběhlo zasedání dozorčí rady

dozorci_rada
17. říjen 2013

Ve středu 16. října se ke svému prvnímu zasedání sešla dozorčí rada projektu KREDO. Místo setkání odpovídalo jeho účelu. Do Velkého zrcadlového sálu MŠMT dorazili členové rady proto, aby nastavili zrcadlo projektu KREDO a napomohli tak jeho úspěšné realizaci.  

Úvodní slovo pronesl náměstek ministra pro vysoké školství a výzkum, Mgr. et Mgr. Tomáš Hruda, který radu svolal jako svůj poradní orgán. Poté se slova ujal předseda dozorčí rady, emeritní rektor ČVUT, prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. Ten před kolegy z řad akademických institucí, profesních organizací a státní správy zdůraznil roli rady při napomáhání dosažení výsledků projektu.

Následně si všichni členové rady vyslechli prezentaci hlavního garanta projektu KREDO, doc. Ing. Milana Pospíšila, CSc. Ten kromě cílů projektu poukázal také na jeho očekávané přínosy pro vysoké školy a MŠMT a představil jednotlivé klíčové aktivity projektu. V závěrečné diskuzi rada probrala několik připomínek, včetně potenciálních kritických míst projektu a způsobů jejich překonání.

K dalšímu jednání se rada sejde nejpozději do šesti měsíců. Jejím úkolem bude vyhodnotit dosavadní průběh realizace projektu. Zaměří se především na to, zda projekt úspěšně naplňuje klíčové aktivity, plní monitorovací indikátory a dodržuje stanovený harmonogram.

IMG_0399
IMG_0403
IMG_0449
IMG_0464
IMG_0526
IMG_0545
IMG_0555
IMG_0583
IMG_0599
IMG_0606
IMG_0616
IMG_0638
IMG_0717
IMG_0729
IMG_0786 kopie
IMG_0794
IMG_0798
IMG_0843
(!)EDITOVAT
 
Dále by vás mohlo zajímat

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS