Doplňkový úkol č. XIII - Zajišťování a hodnocení kvality na VŠ /

01. leden 2016

Jedná se o XIII. doplňkový úkol, který byl v rámci projektu KREDO zadán vysokým školám zapojeným do projektu. Zpracování odevzdané ze strany jednotlivých VŠ bylo vyhodnoceno a zobecněno, vznikla tak odborná studie založená na vyjádření 50 vysokých škol. 

Školy byly v rámci tohoto úkolu požádány o vyplnění on-line dotazníku, jehož smyslem bylo zjištění stavu zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností na vysokých školách/fakultách v návaznosti na připravovanou novelu zákona o vysokých školách. Vyhodnocením dotazníků získaných z jednotlivých vysokých škol/fakult byly získány informace, jež představují nezbytné podklady pro zpracovávání rámcové metodiky pro zavádění systému kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností na jednotlivých vysokých školách/fakultách v českém vysokoškolském prostoru.

 

(!)EDITOVAT

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS