Workshop IPN KREDO: Vysoké školy obstávají v třetí roli, i když mnohdy nevědí, co pojem obnáší

treti_role
14. září 2015

Spolupráce s malými a středními firmami. Neformální vzdělávání. Popularizace vědy, ale i role vysoké školy jako přirozeného kulturního centra a mnohé další. Třetí role vysokých škol je téma pozapomenuté, nicméně velmi důležité a aktuální. Na otázky, jak může vysoká škola žít se společností, jakou odpovědnost vůči společnosti má, odpovídal workshop IPN KREDO, který se uskutečnil 8. září 2015 v prostorách ŠKODA AUTO Vysoké školy (ŠAVŠ) v Mladé Boleslavi a navazoval na výzkumnou zprávu „Třetí role českých vysokých škol“

Podporu projektu dodala Michaela Šojdrová, poslankyně Evropského parlamentu, která si pro KREDO připravila video zdravici, v níž zdůraznila význam tématu třetí role a dodala, že by samotný pojem měl být zákonně zmíněn, aby mohl být vyžadován a rozvíjen. „Zatím je třetí role to, co cítíte jako nezbytné a co Vám pomáhá.“, dodala poslankyně.

Business, startup, uplatnitelný absolvent

„Vzděláváme studenty pro praxi“ – jednoduché heslo, které je ale mnohem komplikovanější skutečně zrealizovat. Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků v ČR, poukázal ve své prezentaci na tvrdá data o změnách v technologické a ekonomické integraci, kterým na počátku 21. století čelíme. „Všechny tyto změny nám dávají neskutečné šance, ale čelíme i hrozbám. Nikdy v historii nebyla tak velká šance dobýt svět svým businessem – a platí to i pro univerzity.“, dodal. Důležitost spolupráce s podnikovou sférou vyzdvihl Petr Šulc, prorektor ŠAVŠ, který ocenil přínos zapojení odborníků z praxe do akademického prostředí. Třetí roli a podnikovou sféru a téma vztahů s absolventy (potencionálními donátory podobných center) zmínil i Ota Novotný, ředitel xPORT Business Acceleratoru VŠE.

Kultivace veřejného prostoru a role VŠ v občanské společnosti

Třetí roli nemůžeme zužovat pouze na spolupráci vysoké školy s podnikatelskou sférou. Posláním humanitně a umělecky zaměřených škol je zejména kultivace veřejného prostoru a zapojení do veřejné diskuze. „Kolegové na AMU si mnohdy ani neuvědomují, co pro společnost dělají – jsou aktivními umělci, působí v komisích, radách, nadacích porotách.“, předeslala Noemi Zárubová-Pfeffermannová, prorektorka AMU, která také poukázala na přímé kulturní působení prostřednictvím koncertů, divadla, galerie nebo filmového festivalu. Myšlenku třetí role jako kultivace veřejného prostoru podpořila Klára Soukupová z FF UK projektem „Mluvící hlavy k maturitě“, jehož smyslem je představit, jak lze poutavě hovořit o umění, literatuře a filozofii. Kulturní fabriku Armaturka (UJEP) chápanou jako kreativní studentský inkubátor účastníkům workshopu představila Romana Veselá, ředitelka Armaturky.

Třetí role VŠ v neformálním a nižším vzdělávání

Univerzita jako společensky odpovědná organizace, která nezapomíná na jiné formy vzdělávání, poznání a populárně-vědecké aktivity. O třetí roli UPOL hovořil Matěj Dostálek, ředitel muzea vědy Pevnost poznání, která různé typy neformálních aktivit zaštiťuje. Téma vysoké školy a péče o nejmladší představila Martina Hovorková, ředitelka Univerzitní základní školy a mateřské školy ČVUT, která je dobrým příkladem toho, jak popularizovat vědu pro děti a udržet mladé vědecké pracovníky na VŠ. 

 

9:30 - 10:00

Registrace účastníků 
10:00 - 10:15

Třetí role univerzit z evropské perspektivy
Michaela Šojdrová, poslankyně Evropského parlamentu – video zdravice

10:15 - 10:40 Předpoklady efektivní spolupráce VŠ s businessem
Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
10:40 - 11:00 Spolupráce vysoké školy s podnikovou sférou - koncept a realizace ve ŠAVŠ
Petr Šulc, prorektor ŠKODA AUTO Vysoká škola
11:00 - 11:20 xPORT Business Accelerator VŠE – Jak o businessu (jenom) neučit
Ota Novotný, ředitel akcelerátoru
11:20 - 11:40 AMU jako přirozené kulturní centrum
Noemi Zárubová-Pfeffermannová, prorektorka AMU
11:40 - 12:00 Diskuze
12:00 - 13:00 Přestávka na oběd
13:00 - 13:20 Výsledky výzkumu IPN KREDO na téma České VŠ a třetí role
Petr Uherka, garant KA05 IPN KREDO
Alena Hanzelková, Miroslav Brada, zpracovatelé výzkumu
13:20 - 13:40 YouTube a humanitní vědy. Mluvící hlavy FF UK
Klára Soukupová, zástupkyně vedoucí projektu
13:40 - 14:00 Armaturka - kreativní inkubátor a kulturní fabrika
Romana Veselá (UJEP), ředitelka Armaturky
14:00 - 14:20 Role univerzity v oblasti neformálního vzdělávání
Matěj Dostálek (UPOL), ředitel muzea vědy Pevnost poznání
14:20 - 14:40 Základní a mateřská škola ČVUT
Martina Hovorková, ředitelka školy
14:40 - 15:00 Diskuze, shrnutí
15:00 – 16:00 15:00 – 16:00 Neformální
 
Dále by vás mohlo zajímat

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS