Vysoké školy stojí o vztah s absolventy

olomouc_workshop
29. květen 2015

Zástupci veřejných i soukromých vysokých škol zapojených do IPN KREDO přijeli 12. 5. 2015 na workshop do Olomouce, aby se zde zaměřili na vztahy s absolventy. „Absolventi jsou jedno z nejdůležitějších témat, které bychom aktuálně na vysokých školách měli zpracovávat,“ poukázal na rostoucí význam této problematiky Mgr. Petr Bilík, Ph.D., prorektor Univerzity Palackého v Olomouci (UP), která akci spolupořádala. 

Na UP je to z pozice prorektora pro vnější vztahy právě Petr Bilík, kdo má vztahy s absolventy na starosti. A z jeho energického projevu je znát, že mu na nich opravdu záleží. „Absolventy bychom se měli zabývat z pragmatických i utilitárních důvodů. Zvou do našich řad budoucí uchazeče a mají své místo ve fundraisingu, ale mnohem důležitější je to, jakou funkci plní ve společnosti,“ přiblížil svůj postoj. „Cílem dnešního setkání je posunout uvažování o absolventech právě do roviny společenské zodpovědnosti a třetí role univerzit,“ určil Petr Bilík perspektivu workshopu.

Dobré jméno školy

Pragmatické stránky věci a toho, jaký může být přínos absolventů pro univerzitu, se dotkl Ing. Miroslav Brada, expert IPN KREDO. Výzkum, na kterém se v rámci IP KREDO podílel, ukázal, že absolventi mají pro školu strategický potenciál. „Mohou pro ni být zdrojem informací a navíc jsou cenní při budování značky a dobrého jména školy,“ řekl. Právě propagace úspěšných absolventů je jedním z důležitých bodů absolventské strategie UP. V kampani vystupuje například PhDr. Jakub Železný, novinář a vedoucí moderátor České televize.

Propojte se přes LinkedIn

Jak konkrétně bývalé studenty oslovit a obnovit jejich vztah k alma mater přítomným ukázal Ing. Petr Macek. Odborník na internetový marketing se zaměřil na využití sociálních médií a porovnal Twitter, Google+, Facebook a LinkedIn. „Každá sociální síť je o něčem jiném, a jsou zde různí lidé. Je třeba vybrat si tu správnou pro to, co chci komunikovat,“ doporučil. Za nejvhodnější síť pro komunikaci s absolventy označil profesní platformu LinkedIn. „Lidé jej vnímají jako profesní síť a uvádí zde své vzdělání i zaměstnání. Vy se tak můžete podívat, kde se po škole uplatnili,“ poradil účastníkům akce.

Výhody pro absolventy

Významný prostor na olomouckém workshopu pak měly samy školy, které sdílely své zkušenosti s budováním vztahů s absolventy. PhDr. Eva Blažková z UP představila program Absolvent, který univerzita spustila po nástupu nového rektora v roce 2014. Absolventům nabízí například vlastní portál, kde je možné najít bývalé spolužáky i nabídky práce, a kartu se slevami a výhodami. Zástupkyně Ostravské univerzity prezentovala kromě jiného velké absolventské setkání, které škola v roce 2012 uspořádala v neotřelých prostorách bývalého plynojemu. Z přístupu dalších škol zaujala například ČVUT, která registrovaným absolventům nabízí exkurze na zajímavá vědecká pracoviště. 

Zahraniční praxe

Exkurzi do absolventské problematiky završil Ing. Jan Štěpánek z ČVUT pohledem do zahraničí. Vytipoval tři univerzity, které mají odlišné, ale úspěšné strategie pro vztahy s absolventy a prezentoval je pro inspiraci zástupců českých škol. Mezi aktivitami, které jsou na západoevropských školách běžnou praxí, jmenoval například kariérní poradnu, zastoupení školy ve světě nebo společné cestování absolventů. „Přístupy všech vybraných škol spojuje to, že na vztahy se studenty pracují již od prvního ročníku, kdy nastoupí, naznačil, že práce s budoucími absolventy by měla začínat už u zápisu. 

 

 

 
20150512_001
20150512_002
20150512_028
20150512_039
20150512_058
20150512_067
20150512_078
20150512_082
20150512_099
20150512_102
20150512_113
20150512_119 

9:30 - 10:00

Registrace účastníků 
10:00 - 10:15 Úvodní slovo: Student – absolvent – alumni.
10:15 - 11:00 Výzkumy a data – jak jsme na tom?
  • Představení výsledků výzkumu mezi českými VŠ - Komunikace s Alumni. (III. doplňkový úkol IPN KREDO pro školy).
  • Seznámení s výsledky analytického vyhodnocení šetření o uplatnitelnosti absolventů - Možnosti propojování kariérního poradenství s Alumni relations.
11:00 - 11:15 Coffee break
11:15 - 12:30 Zkušenosti a dobrá praxe – inspiraci hledejme u úspěšných.
  • Jak začít v českých podmínkách – dobrá praxe práce s absolventy na českých univerzitách.
  • Alumni relations v zahraničí – příklady dobré praxe.
12:30 - 13:30 Přestávka na oběd
13:30 - 14:45 Využití sociálních sítí při práci s absolventy.
  • Zkusme místo Facebooku třeba LinkedIn.
14:45 - 15:45

Metody a nástroje komunikace s Alumni.

  • Panelová diskuze – společné hledání možností.
15:45 - 16:00 Závěrečné shrnutí, diskuze.
 
Dále by vás mohlo zajímat

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS