Výzkumná zpráva – Třetí role českých vysokých škol

3zprava_vs
03. červenec 2015

IPN KREDO zveřejňuje výzkumnou zprávu k problematice třetí role vysokých škol. Projekt touto zprávou přispívá k širší debatě o tzv. třetí roli, byť náš průzkum ukazuje, že samotný pojem ještě ve slovníku českých vysokých škol úplně nezdomácněl. I přesto se české vysoké školy aktivitami spadajícími do třetí role dle mezinárodních definic OECD a UNESCO v současnosti již zabývají a integrují je jako součást své strategie.

Do výzkumu se zapojili pracovníci 46 vysokých škol zapojených v IPN KREDO. Respondenti výzkumu k nejčastěji zmiňovaným aktivitám realizovaným v rámci třetí role uváděli „podporu studentských projektů, soutěží a jiných aktivit“, „spolupráci s místní samosprávou“ a „spolupráci s orgány státní správy“. Za často opomíjené aktivity pak označili „řízenou tvorbu pracovních míst v regionu vyžadujících vysokou odbornost“ nebo „zakládání nových firem a společností s podílem VŠ na řízení a rozvoji“. Materiál v neposlední řadě nabízí pohled vysokých škol na potenciál třetí role do budoucna.

 

 

 
Dále by vás mohlo zajímat

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS