Vybrané výsledky ze šetření DOKTORANDI 2014

01. leden 2016

Šetření postojů a životních podmínek studentů DOKTORANDI 2014 volně navazovalo na šetření EUROSTUDENT V, z něhož byli studenti doktorských studijních programů kvůli velké odlišnosti tohoto typu studia vyjmuti. Bylo také realizováno dotazníkovou formou. Na rozdíl od šetření EUROSTUDENT V bylo toto šetření realizováno samostatně v ČR, nebylo součástí mezinárodního projektu. V rámci šetření DOKTORANDI 2014 byly osloveny všechny veřejné a státní vysoké školy a dále soukromé vysoké školy, které mají akreditovány doktorské studijní programy. Do šetření se zapojilo 22 veřejných, obě státní a 2 soukromé vysoké školy.

(!)EDITOVAT

EUROSTUDENT V: Vybrané výsledky šetření v České republice

01. leden 2016

/  Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol.

V rámci projektu se uskutečnilo dotazníkovou formou mezinárodní šetření postojů a životních podmínek studentů vysokých škol v rámci projektu EUROSTUDENT V. Česká republika se zapojila do projektu v šetření mezi studenty bakalářských a magisterských studijních programů. Byly osloveny všechny veřejné, státní i soukromé vysoké školy.

Zapojily se všechny veřejné a státní VŠ a 29 soukromých VŠ. Jednalo se o náhodný výběr každého sedmého studenta prezenční i kombinované formy. Výzkum sledoval rozdíly v postojích a názorech studentů veřejných a soukromých VŠ, dále si všímal, jak ovlivňuje studenty jejich sociální zázemí, jaké podmínky ke studiu mají sociálně znevýhodnění studenti...

(!)EDITOVAT

Alumni za humny 2

23. září 2015

Jan Štěpánek, ČVUT

Jaké bonusové programy nabízejí univerzity v Lovani, Amsterodamu a Uppsale? Prezentace byla zaměřena na benefity prestižních západoevropských univerzit, které mohou posloužit jako inspirace pro české prostředí.

(!)EDITOVAT

AMU jako přirozené kulturní centrum

08. září 2015

Noemi Zárubová-Pfeffermannová, prorektorka AMU

Produkt, business, dravost – nebo hodnota, kulturní veřejný prostor a občanská společnost? Je třetí role vysokých škol pouze kvantitativním ukazatelem růstu HDP, nebo existují role zdánlivě nezměřitelné? Třetí role z pohledu umělecké vysoké školy jako nezastupitelného kulturního centra.

(!)EDITOVAT

Třetí role českých vysokých škol – výzkumná zpráva IPN KREDO

08. září 2015

Miroslav Brada, Alena Hanzelková, Petr Uherka

Unikátní online výzkum k třetí roli českých vysokých škol. Co školy rozumí pod pojmem třetí role? Jak celková strategie VŠ reflektuje třetí roli, jak ji definuje? V čem školy spatřují největší strategický potenciál do budoucna? O těchto otázkách a statistickém vyhodnocení hovořily zástupci IPN KREDO.

(!)EDITOVAT

Role univerzity v oblasti neformálního vzdělávání – UPOL

08. září 2015

Matěj Dostálek, ředitel muzea vědy Pevnost poznání 

Univerzita jako společensky odpovědná organizace. Dětská univerzita, vědecké kroužky, letní vědecké tábory, veletrh vědy a výzkumu. Šířeji bylo představeno nové interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání a jako stálice připomenut festival populárně vědeckých filmů Academia Film Olomouc (AFO).

(!)EDITOVAT

Předpoklady efektivní spolupráce VŠ s businessem

08. září 2015

Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 

Jaké změny se v oblasti technologické, ekonomické, sociologické a politické integrace na přelomu 20. a 21. století odehrály? Jak jsme se na ně adaptovali? Jaké výzvy, ale i hrozby stojí nejen před vysokými školami v současnosti? Co v rámci třetí role očekáváme od univerzit v 21. století?

(!)EDITOVAT

Cestovní zpráva z mezinárodní konference – druhého Fóra EUA o financování vysokých škol

19. listopad 2014

Po dvou letech od prvního fóra Evropské asociace univerzit (EUA) v Salcburku se počátkem října 2014 konalo na univerzitě v italském Bergamu již druhé Fórum EUA (EUA Funding Forum) s názvem Strategie efektivního financování vysokých škol. Mezi tři hlavní odborná témata Fóra patřilo výkonové financování vysokých škol (performance-based funding), procesy jejich slučování a koncentrace (mergers and concentration processes) a programy financování špičkové kvality ve vysokém školství (excellence). 

(!)EDITOVAT

Pozvánka na jarní konferenci IPN KREDO v Brně (16. 4.)

31. březen 2014

16. 4. 2014, 10:00 – 17:00
Vysoké učení technické v Brně / Antonínská 548/1, 601 90 Brno 

  • Cílem konference je reflektovat dosavadní postup při tvorbě strategických plánů VŠ a prodiskutovat následné kroky.
  • Konference je určena především pro zájemce o tvorbu strategických plánů vysokých škol v ČR. Z řad vysokých škol bude vítána zejména účast pracovníků, kteří mají v kompetenci strategické plánování, zveme ale samozřejmě také další odborníky i zájemce z široké veřejnosti.
  • Z kapacitních důvodů je za každou vysokou školu možná účast pouze 2 osob.

K účasti na konferenci je nutná registrace

(!)EDITOVAT

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS