Vyhodnocení 1. doplňkového úkolu – koncepce informačního portálu vš /

01. leden 2016

Vysoké školy zapojené do projektu KREDO byly dne 28. 8. 2014 osloveny se zadáním Doplňkového úkolu I(viz příloha 1), jehož cílem bylo získat základní stanovisko (ano – ne) a podněty a návrhy pro realizaci jednoho z cílů projektu – Informačního portálu českých vysokých škol. V zadání byla formulována základní koncepce portálu tak, jak vznikla ve spolupráci KA04 a KA02 – TA05 s tím, že nebyly dány k dispozici podrobnosti, tj. zejména podrobnější definice cílových skupin a struktury zpřístupňovaných dat.

(!)EDITOVAT

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS