EUROSTUDENT V: Vybrané výsledky šetření v České republice / výstup projektu

01. leden 2016

/  Jakub Fischer, Kristýna Vltavská a kol.

V rámci projektu se uskutečnilo dotazníkovou formou mezinárodní šetření postojů a životních podmínek studentů vysokých škol v rámci projektu EUROSTUDENT V. Česká republika se zapojila do projektu v šetření mezi studenty bakalářských a magisterských studijních programů. Byly osloveny všechny veřejné, státní i soukromé vysoké školy.

Zapojily se všechny veřejné a státní VŠ a 29 soukromých VŠ. Jednalo se o náhodný výběr každého sedmého studenta prezenční i kombinované formy. Výzkum sledoval rozdíly v postojích a názorech studentů veřejných a soukromých VŠ, dále si všímal, jak ovlivňuje studenty jejich sociální zázemí, jaké podmínky ke studiu mají sociálně znevýhodnění studenti...

(!)EDITOVAT

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS