Vysoké školy přemýšlí o strategii. A chystají podněty pro ministerstvo.

vs_podklady
17. únor 2014

Jak zvýšit kvalitu, konkurenceschopnost a efektivitu českých vysokých škol? Nepůjde to bez přiměřené strategie – dobře definovaných cílů a vhodných postupů na straně škol, stejně jako přípravy optimálního prostředí pro vysokoškolský sektor ze strany MŠMT. Jak by taková ministerská strategie mohla vypadat, nyní zvažují samotné vysoké školy, které se ve velkém počtu zapojily do Individuálního projektu národního (IPN) KREDO. Ten spustilo ministerstvo právě proto, aby zjistilo názory přímo od škol.

S prací začaly vysoké školy samy u sebe. Pětapadesát škol v průběhu tří měsíců pomocí SWOT analýz hodnotilo, jaké jsou silné a slabé stránky jejich vlastního fungování. Odborníci z akademické obce tak vzali za své slova náměstka ministra pro vysoké školství a výzkum, Mgr. et Mgr. Tomáše Hrudy, který na adresu škol podílejících se na IPN KREDO uvedl: „Je to projekt pro vás, o vás a na vás bude také hodně záležet, jestli dobře dopadne.“

Výsledky sebehodnocení škol ukáží, jaké jsou jejich aktuální potřeby, co je v oblasti strategického řízení pálí a kde naopak vidí své přednosti. „Jedná se o veliký balík dat, který ještě v novodobých dějinách České republiky nebyl sebrán,“ poukázal na jedinečnost analytického materiálu doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc., hlavní odborný garant IPN KREDO.

Přibližně devatenáct tisíc výpovědí, jež školy odevzdaly, nyní prochází rukama odborníků. Ti údaje agregují a vyhodnocují, které oblasti strategického řízení jsou pro školy významné a na něž by se mělo ministerstvo přednostně zaměřit. „Výstupy ze SWOT analýz plánujeme zohlednit ve strategických dokumentech. Podklady IPN KREDO budou jistě relevantní pro legislativní i nelegislativní změny, jako např. financování nebo akreditace,“ uvedla ředitelka odboru vysokých škol MŠMT Mgr. Karolína Gondková.

Výsledky analýz, které budou k dispozici v březnu tohoto roku, poslouží jako základ pro vytvoření komplexních podkladů pro MŠMT v oblasti řízení vysokých škol. Odborníci z IPN KREDO předají finální doporučení resortu v červnu 2015, kdy projekt financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky končí. „KREDO je příležitostí, abychom společně vytvořili konstruktivní systém řízení vysokých škol v České republice. Naše výstupy mohou být ‘vnuknutím’ a inspirací pro ministerstvo a ovlivnit, jakým způsobem školy povede,“ vyzdvihl potenciál projektu jeho garant a prorektor pro strategii Vysoké školy chemicko-technologické v Praze doc. Pospíšil.

 
Dále by vás mohlo zajímat

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS