Doplňkový úkol č. XV - Vnitřní komunikace VŠ a prostředí strategického plánování /

01. leden 2016

Jedná se o XV. doplňkový úkol, který byl v rámci projektu KREDO zadán vysokým školám zapojeným do projektu. Zpracování odevzdané ze strany jednotlivých VŠ bylo vyhodnoceno a zobecněno, vznikla tak výzkumná zpráva založená na vyjádření 44 vysokých škol.

V rámci doplňkového úkolu byly formou on-line dotazníku kladeny respondentům z vysokých škol otázky, jejichž smyslem je elementárním způsobem zmapovat vnitřní komunikaci vysokých škol z pohledu výchozí atmosféry přemýšlení o společné budoucnosti a strategického plánování. Účelná a efektivní interní komunikace je ve všech typech organizací základem jejich výkonnosti a rovněž důležitým předpokladem angažovanosti a spokojenosti zaměstnanců. 

 

(!)EDITOVAT

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS