Doplňkový úkol č. XVI - Uplatnitelnost absolventů na trhu práce – návrh jednotného dotazníku /

01. leden 2016

Jedná se o XVI. doplňkový úkol, který byl v rámci projektu KREDO zadán vysokým školám zapojeným do projektu. Zpracování odevzdané ze strany jednotlivých VŠ bylo vyhodnoceno a zobecněno, vznikla tak odborná analýza založená na vyjádření 50 vysokých škol.

Šetření proběhlo formou online dotazníku, vysoké školy se vyjadřovaly k předloženému návrhu jednotného dotazníkového šetření absolventů. O vznik jednotného dotazníku pro šetření absolventů vysoké školy projevily zájem v rámci předchozího doplňkového úkolu (doplňkový úkol KREDO pro VŠ č. VIII), který se zabýval oblastí hodnocení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a detekování příkladů dobré praxe. 

 

(!)EDITOVAT

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS