Doplňkový úkol č. VIII - Uplatnitelnost absolventů na trhu práce /

01. leden 2016

Jedná se o osmý doplňkový úkol, který byl v rámci projektu KREDO zadán vysokým školám zapojeným do projektu. Zpracování odevzdané ze strany jednotlivých VŠ bylo vyhodnoceno a zobecněno, vznikla tak výzkumná zpráva založená na vyjádření 45 vysokých škol.

VŠ byly osloveny s žádostí o vyplnění online dotazníku. Průzkum vedl ke zpracování přehledu šetření prováděných vysokými školami v oblasti hodnocení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a detekování příkladů dobré praxe.

(!)EDITOVAT

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS