Doplňkový úkol č. XI - Vysoké školy a třetí role /

01. leden 2016

Jedná se o XI. doplňkový úkol, který byl v rámci projektu KREDO zadán vysokým školám zapojeným do projektu. VŠ byly osloveny s žádostí o vyplnění on-line dotazníku zjišťujícího postoje a názory pracovníků českých vysokých škol na problematiku tzv. třetí role VŠ. Vyplněné dotazníky byly vyhodnoceny a nalezená zjištění byla zobecněna, vznikla tak výzkumná zpráva založená na vyjádření celkem 263 respondentů z 46 vysokých škol.

(!)EDITOVAT

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS