Hlavní úkol č. 1 - SWOT analýza (ZIP) /

01. leden 2016

Jedná se o první úkol, který byl v rámci projektu KREDO zadán vysokým školám. Postupné plnění úkolů metodicky vedlo zapojené VŠ k vytvoření strategického plánu rozvoje do roku 2030. Zpracování odevzdané ze strany jednotlivých VŠ bylo vyhodnoceno a zobecněno, vznikla tak odborná analýza založená na vyjádření 47 vysokých škol.

V rámci prvního úkolu byly školy požádány o zpracování základní, mapující SWOT analýzy, která se zaměřovala na současnou situaci na VŠ z hlediska strategického řízení. Shromážděná data byla zpracována formou statistického vyhodnocení četnosti odpovědí v rámci zadaných domén a strategických oblastí. Výstupy ve formě Excelových tabulek byly seskupeny do dílčích skupin (řezů), podle kterých je možné filtrovat jednotlivé kategorie VŠ (veřejné a státní, soukromé, technické, umělecké, ekonomicky a manažersky zaměřené, multioborové atd.). Jednoduché statistické vyhodnocení četnosti odpovědí poskytuje přibližnou informaci o „náladě“ na vysokých školách v zodpovídaných oblastech, převaha odpovědi S+O svědčí o pozitivním pohledu a optimismu respondentů, převaha odpovědi W+T naopak o negativním pohledu a pesimismu respondentů.

Součástí vyhodnocení odpovědí je i přehled (dokument Word/pdf), v němž jsou stručně sumarizovány nejvíce frekventované SWOT odpovědi pro jednotlivé domény (všechny odpovědi pak obsahuje základní Excelovská tabulka). 

(!)EDITOVAT

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS