Strategie vysokého školství a uplatnitelnost absolventů

strategie_vs
09. prosinec 2013

Jak může IPN KREDO přispět k řešení problematiky uplatnění absolventů na trhu práce? Této otázce se věnoval doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc., na konferenci v Senátu PČR 3. 12. 2013, kde představil projekt KREDO partnerům z vysokých škol, státní správy a firem.

Ti hledali ve společné diskuzi řešení současného fenoménu, kdy se zvyšuje počet vysokých škol a jejich absolventů, kteří mají ale v důsledku expanze terciárního vzdělávání problém najít odpovídající uplatnění na trhu práce. Tento vývoj potvrzují kromě jiného údaje Střediska vzdělávací politiky, jež na konferenci prezentoval jeho ředitel Ing. Jan Koucký, Ph.D.

Spolupráce s partnery

Doc. Pospíšil podpořil shodu ostatních přednášejících na potřebě ucelené koncepce a kvalitní strategie vysokého školství a prezentoval IPN KREDO jako „velkou šanci" v tomto směru. „Je to snad poprvé, kdy byly vysoké školy vyzvány ministerstvem, aby mu daly své podněty. Školy nyní mohou zvednout hozenou rukavici a podílet se na přípravě strategických podkladů," uvedl.

Podle doc. Pospíšila je uplatnitelnost absolventů jedním z témat důležitých pro celý segment terciárního vzdělávání, a proto nechybí ani v IPN KREDO. V rámci projektu se mu věnuje tematická oblast aktivit s názvem „Připravenost". Experti v této oblasti analyzují nabídku studijních programů v rámci priorit rozvoje ČR, absorpční kapacitu společnosti pro absolventy, vývoj počtu potenciálních studentů v ČR, možnost cílené státní podpory některých oborů a konečně průběh implementace Boloňského procesu. Svoje závěry předají po ukončení projektu Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako podklady pro strategické rozhodování v oblasti řízení vysokých škol.

Expertní týmy projektu, zaměřené na jednotlivé tematické oblasti aktivit, se v současné době formují, jejich složení ještě není uzavřené. V souvislosti s tím doc. Pospíšil apeloval na kolegy, aby se do projektu zapojili. „Rád bych se při definování potřeb pracovního trhu a absolventů v České republice obrátil s prosbou o spolupráci na zástupce státní správy, profesních svazů, odborových organizací a dalších partnerů," vyzval doc. Pospíšil zástupce přítomných organizací, aby do IPN KREDO delegovali své odborníky.

 

/ Foto: Eva Kořínková

 
Dále by vás mohlo zajímat

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS