Odborníci z vysokých škol diskutovali internacionalizaci, mají doporučení pro ministerstvo

internacionalizace-diskuze
10. únor 2015

Přibližně šedesát expertů na mezinárodní vztahy z vysokých škol, především prorektorů pro zahraniční styky, se sešlo na workshopu IPN KREDO, aby prodiskutovali své představy o podobě Strategie internacionalizace českých vysokých škol. Setkání, které se konalo 4. 2. 2015 na Vysoké škole ekonomické v Praze, je součástí dlouhodobého procesu, v němž experti IPN KREDO připravují návrhy strategií internacionalizace pro MŠMT.

Workshop zahájila doc. Dagmar Škodová Parmová, hlavní expertka pracovní skupiny zaměřené v IPN KREDO na internacionalizaci, která představila dosavadní výstupy svého týmu. Klíčovým dokumentem je Strategie internacionalizace 2020–2030, která ve stručnosti pokrývá šest oblastí. Prorektoři ji rozpracovali již na svém prvním workshopu v listopadu a následně ji projednali se zástupci MŠMT. „Strategie jsme formulovali jako hesla, ke kterým by se vysoké školy mohly přihlašovat a samy by si volily jejich provedení,“ představila základní koncept Škodová Parmová.

Výběrové menu

Pojetí menu, ze kterého si mohou školy vybírat, zdůraznil ve svém příspěvku také doc. Michal Lošťák. Podle něj je to způsob, jak čelit unifikačním trendům, které s sebou přináší globalizace, a „zachovat heterogenitu a jinakost univerzitního prostoru“. Zároveň však všichni řečníci poukazovali na komplexní charakter internacionalizace. „Myslíme si, že by se měla stát horizontálním tématem a být propojována i s ostatními strategickými dokumenty státu,“ řekl Lošťák. Své tvrzení ilustroval zákonem o zdravotním pojištění, jehož změny mohou mít dopady i na zahraniční studenty. 

Komplexní přístup

Samostatnou přednášku na téma komplexního chápání internacionalizace prezentoval prof. Rudolf Urban. V této souvislosti akcentoval mimo jiné odpovědnost státu za to, aby měl na makro úrovni jasnou strategii internacionalizace pro oblast VaVaI, na kterou budou strategie jednotlivých škol navazovat. „Stát by měl sehrávat aktivní roli v podpoře internacionalizace,“ uvedl. Přání kontinuity ve vnějším prostředí podpořil praktickým příkladem také expert z Řecka, prof. Labros Sdrolias, který momentálně působí na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Podle jeho slov se se změnami řecké vlády mění i pravidla pro získávání profesur, což u pedagogických pracovníků vzbuzuje nejistotu a obavy.

Začít u sebe

Kromě doporučení pro ministerstvo zazněla na workshopu také řada podnětů do vlastních řad. „I my, vysoké školy, musíme internacionalizaci vnímat jako celek. Internacionalizace se často odvíjí od individuálního přístupu vedení a jen na několika málo univerzitách je skutečně komplexní,“ zhodnotil Urban. Za jednu ze strategických oblastí, kterou mohou částečně zlepšit samy školy, označili přítomní podporu mobilit. „Pro rok 2020 a 2030 je nutné zdůraznit, že mobility nejsou samoúčelné. Školy by měly výjezdy svých pedagogů podporovat a integrovat je do kariérních řádů. Pracovníky je třeba motivovat tak, abychom měli pedagogy, kteří budou schopni a ochotni přednášet v cizím jazyce,“ apelovala Škodová Parmová.

Žít internacionalizaci

Ve většině strategických oblastí zastávali prorektoři shodně takzvanou žitou internacionalizaci, tedy to, aby se stala přirozenou součástí života a kultury každé školy. „Britské univerzity o internacionalizaci nemluví, oni ji žijí,“ přiblížila jinou perspektivu Škodová Parmová. „Chtěla bych být optimistická a věřit, že v roce 2030 už pro nás internacionalizace nebude priorita, protože ji budeme také sami žít,“ prohlásila. Tento výhled do budoucna by byl podle prof. Ladislava Daniela návratem do původního stavu. „Internacionalizace má dávné kořeny. První univerzity, které vznikaly ve středověku, byly nadnárodní, a tedy v jistém slova smyslu internacionální,“ připomněl.

20150204_jr_001
20150204_jr_004
20150204_jr_006
20150204_jr_010
20150204_jr_012
20150204_jr_016
20150204_jr_018
20150204_jr_019
(!)EDITOVAT
 
Dále by vás mohlo zajímat

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS