Hlavní úkol č. 8 - Strategie 2. řádu a revize interních předpisů /

01. leden 2016

Jedná se o osmý úkol, který byl v rámci projektu KREDO zadán vysokým školám. Postupné plnění úkolů metodicky vedlo zapojené VŠ k vytvoření strategického plánu rozvoje do roku 2030 a jeho implementaci.

Obsahem osmého úkolu bylo navázat na zpracovaný strategický plán rozvoje VŠ a udělat první dva kroky k jeho implementaci:

  1. zahájit práce na vypracování podpůrných strategických plánů (strategických plánů 2. řádu) a
  2. zahájit práce na revizi interních předpisů VŠ s ohledem na strategický plán rozvoje.

Podpůrné strategické plány (strategické plány 2. řádu) – jsou strategické plány nižších úrovní, které rozpracovávají do větších detailů strategický plán, kterému jsou vždy podřízeny. Strategické cíle formulované ve zpracovaném SPR si mohou vyžádat i změnu interních předpisů, z toho důvodu VŠ v rámci úkolu prováděly jejich revizi, a to i s přihlédnutím k připravované novele zákona o vysokých školách.

Zpracování odevzdané ze strany jednotlivých VŠ slouží zejména samotným vysokým školám, zároveň bylo ale také vyhodnoceno a zobecněno. Obecné vyhodnocení bylo zveřejněno.

(!)EDITOVAT

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS