Jak na strategický plán? SMART přístup a inspirace v zahraničí.

FotkyFoto_65554185_XS
18. září 2014

Vysoké školy zapojené do IPN KREDO vstoupily v září 2014 do vrcholné fáze svých pracovních aktivit v projektu. Poté, co splnily řadu přípravných úkolů, přistoupily nyní k sepsání vlastního strategického plánu. Jaké postupy zvolit, co neopomenout a na co se soustředit, si experti ze škol ujasňovali na workshopu IPN KREDO, který se uskutečnil 11. 9. 2014 na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

„Ve strategickém plánu rozvoje by měla být formulována vize a mise, čili jaké sdílíte hodnoty a jaké máte ambice,“ poukázal na klíčový obsah strategického dokumentu Ing. Tomáš Kopřiva, garant KA02 IPN KREDO. Zároveň zhruba stovce účastníků, převážně prorektorů pro strategie, zdůraznil jeden z cílů strategického plánu: „Měl by ukotvit postupy, které jsou pro instituci společné, bez ohledu na měnící se personální obsazení.“

Poselství pro všechny

Podle Ing. Kopřivy je kromě samotné vysoké školy strategický plán určen zejména širokému okruhu příjemců, který tvoří studenti, uchazeči o studium, partneři pro třetí roli a ze samosprávy a další. „Dokument by měl obsahovat poselství vůči všem stakeholderům a každý by tam měl najít odpověď na svoji otázku,“ zdůraznil s tím, že text má být zároveň maximálně stručný.

Garant také apeloval na školy, aby při definování svých strategických cílů vycházely z takzvané SMART metodologie. Podlé té musí každý cíl odpovídat pěti kritériím a být konkrétní, měřitelný, dosažitelný, odpovídající a ohraničený v čase. To se týká zejména obecnějších priorit, jako je kvalita. Ta je pro školy jednou z nejdůležitějších a dá se předpokládat, že jim dá také nejvíce práce konkretizovat ji tak, aby splňovala požadavky na „SMART“ cíl.

Držet krok s nejlepšími

Inspiraci pro strategický plán své školy mohou experti čerpat kromě jiného v zahraničí. Tým IPN KREDO pro ně sestavil přehled strategií úspěšných mezinárodních univerzit a školy se tak mohou podívat, jak se rozvoj plánuje třeba na Imperial College v Londýně nebo v nizozemském Leidenu. „Pokud se podíváme na západ od nás, uvidíme, že ty úspěšné univerzity fungují tak, že jejich strategie je trvalejší než období jejich volených zástupců,“ konstatoval Ing. Kopřiva. „Věřím, že české vysoké školy se nedají zahanbit těmi zahraničními a budou dělat dobrou reklamu,“ povzbudil účastníky workshopu. Ti by spolu s kolegy zapojenými do projektu KREDO měli návrh strategických plánů rozvoje svých institucí vypracovat do poloviny října 2014. Poté předloží tyto návrhy k projednání řídicím orgánům školy.

 
Dále by vás mohlo zajímat

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS