Hlavní úkol č. 7 - Strategický plán rozvoje VŠ 2020 – 2030 /

01. leden 2016

Jedná se o sedmý a hlavní úkol, který byl v rámci projektu KREDO zadán vysokým školám. Postupné plnění všech předchozích úkolů metodicky vedlo zapojené VŠ k vytvoření strategického plánu rozvoje do roku 2030. Zpracováno bylo celkem 47 strategických plánů rozvoje VŠ.

Obsahem úkolu č. 7 bylo na základě všech zpracovaných analýz a shromážděných dokumentů zpracovat strategický plán rozvoje instituce na období do roku 2020 s výhledem na období do roku 2030. Tento strategický dokument by měl definovat a okomentovat strategické cíle celé instituce (vycházející ze strategických priorit navržených v předcházejících úkolech) s přihlédnutím k dosažitelným zdrojům a možným rizikům. Cílovou skupinou těchto dílčích výstupů jsou vysoké školy samotné, projektový tým je vůči nim vázán mlčenlivostí na základě podepsané Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi VŠ a MŠMT.

Zpracování jednotlivých SPR bylo z metodického hlediska posouzeno expertním týmem a VŠ byla poskytnuta zpětná vazba. Zobecnění principů tvorby SPR bylo následně zahrnuto do samostatného výstupu „Strategický plán rozvoje vysokého školství do roku 2030 z pohledu vysokých škol".

(!)EDITOVAT

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS