Zpráva o stavu strategických priorit vysokých škol

FotkyFoto_37850090_XS
16. září 2014

Při pohledu na současnou míru plnění svých strategických priorit jsou vysoké školy mírně optimistické. Podle jejich vlastního názoru se jim strategické cíle dnes daří plnit v průměru na něco málo přes padesát procent. Počítají ale s tím, že v roce 2030 dosáhnou vytyčených cílů téměř na osmdesát procent.

Tyto údaje vyplývají z vyhodnocení rozdílové analýzy, kterou zpracovávaly vysoké školy zapojené do IPN KREDO v květnu 2014. Cílem v pořadí již pátého úkolu bylo zhodnotit, v jakém stavu plnění se nacházejí strategické priority škol v současnosti a jak na tom pravděpodobně budou v letech 2020 a 2030. To, do jaké míry jsou priority naplňovány, vyjadřovali experti ze škol v procentech. Sto procenty označili úplné splnění dané strategické oblasti, nižší hodnoty pak používali pro priority, kde je ještě třeba delší doba na dosažení požadovaných výsledků.

Příležitost pro srovnání

Pro školy byla rozdílová analýza další příležitostí k sebereflexi. Chceme jim poskytnout zpětné zrcátko, aby si uvědomily, jaké jsou jejich schopnosti, a porovnaly se se svými kolegy,“ uvádí Ing. Tomáš Kopřiva, garant KA02 IPN KREDO. „V souhrnném vyhodnocení školy vidí, v jakém stavu je plnění jejich strategických priorit oproti ostatním a zda mají důvod k optimismu, nebo by měly zvýšit své úsilí,“ vysvětluje Ing. Kopřiva. Odborníci z IPN KREDO důvěrná data od škol anonymizovali a individuální zpětnou vazbu poskytli každé škole zvlášť. Stejně jako v předchozích úkolech výsledky pro co nejpřesnější představu roztřídili pro různé typy škol. Ty se tak mohou srovnávat se všemi školami nebo jen v rámci specifického sektoru, např. s institucemi technickými, uměleckými, multioborovými atd.

Pozitivní výhled

Podíváme-li se na pět strategických priorit, které školy považují za nejvýznamnější, vidíme, že jejich řešení je podle názoru škol na dobré cestě. Nejlépe si školy podle svého mínění stojí v oblasti kvality studia a studijních výsledků, kterou v současné době průměrně bodují šedesáti třemi procenty. Pro rok 2014 počítají s plněním této priority na pětasedmdesát a pro rok 2030 na třiaosmdesát procent. Jako nejslabší z top pěti priorit pak školy vidí podporu vědy, výzkumu a inovací a rozvoj výzkumných oborů. Zároveň zde ale předpokládají největší zlepšení a to z nynějších šestačtyřiceti procent na osmasedmdesát v roce 2030.

Z výsledků je zřejmé, že na školách převládá pozitivní nálada ohledně naplňování strategických cílů. Nicméně ani v roce 2030 školy neočekávají, že jejich priority budou naplněny dokonale. Na to, jaké překážky jim při tom mohou přijít do cesty, se školy zaměřily v jednom z dalších úkolů IPN KREDO. Podrobnosti z bilance zdrojů a analýzy rizik zveřejníme, jakmile tým IPN KREDO zpracuje data od škol.

 
Dále by vás mohlo zajímat

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS