Hlavní úkol č. 4 – Strategické priority /

01. leden 2016

Úkol č. 4 – Strategické priority navazoval na zpracování úkolu č. 1 SWOT analýzy. Na základě takto sesbíraných cenných a unikátních informací o stavu vysokého školství v ČR určovaly VŠ strategické priority celé instituce a sestavovaly jejich pořadí v jednotlivých sférách, které kopírují hlavní nebo podpůrné činnosti VŠ (vzdělávací činnost, VaV, třetí role VŠ, financování, řízení, internacionalizace). U každé oblasti si VŠ stanovovaly priority, na něž by se chtěly zaměřit. Každá prioritní oblast byla charakterizována současným stavem a dlouhodobým strategickým cílem, kterého by VŠ chtěla ideálně dosáhnout do roku 2020, resp. 2030.

Seznamte se s vyhodnocením, ve kterém nepřekvapí, že vysoké školy kladou největší důraz na kvalitu vzdělávací činnosti. Mezi další hojně frekventované priority patří např. uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Zaznamenáníhodný je i nízký výskyt priority celoživotní vzdělávání a malý důraz na komplexní systémové sledování kvality všech činností.

Statistické vyhodnocení úkolu bylo tvořeno zejména směrem k vysokým školám, které na něm pracovaly. Věříme ale, že materiál může být inspirativní pro další cílové skupiny, ačkoli jim nebyl primárně určen.

 

(!)EDITOVAT

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS