Hlavní úkol č. 3 - Slovník pojmů strategického řízení v pojetí IPN KREDO /

01. leden 2016

Jedná se o třetí úkol, který byl v rámci projektu KREDO zadán vysokým školám. Postupné plnění úkolů metodicky vedlo zapojené VŠ k vytvoření strategického plánu rozvoje do roku 2030. Ze zpracování odevzdaného ze strany jednotlivých VŠ byl vytvořen souhrn, na základě kterého následně vznikl "Malý slovník strategického řízení v pojetí IPN KREDO", ten je uveden jako samostatný výstup.

Třetí úkol reagoval na potřebu upřesnění terminologie, sladění výkladu a postupů v řešení projektu KREDO. Projektový tým zpracoval základ Slovníku pojmů KREDO. Úkol č. 3 byl zaměřen na:

  • seznámení se se strukturou a dosavadním obsahem slovníku;
  • seznámení se s jednotlivými pojmy uvedenými v současné verzi slovníku;
  • návrhy na úpravy / změny struktury slovníku;
  • popis doplněných pojmů;
  • stanovení požadavků na doplnění nejasných pojmů užívaných v rámci řešení projektu KREDO.

 

 

(!)EDITOVAT

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS