Školy splnily pět úkolů, šestý mají na prázdniny

skoly_splnily_pet_ukolu
03. červenec 2014

Při zahájení zimního semestru v říjnu 2013 začaly na vysokých školách povinnosti nejen studentům, ale nově také expertům zapojeným do IPN KREDO. Ti se hned zkraje akademického roku pustili do prvního z úkolů na cestě ke zpracování strategického plánu své školy. Zatímco studentům s koncem zkouškového období učení končí, vysokoškolští experti budou na úkolech projektu pracovat i o prázdninách.

Dodneška zpracovali experti ze škol účastnících se IPN KREDO pět z celkem devíti základních úkolů. „Dílčí úkoly podporují hlavní cíl projektu, kterým je vytvořit strategické plány zapojených vysokých škol a zavést procesy strategického plánování do jejich řízení“, vysvětluje garant KA02 Ing. Tomáš Kopřiva. Dosud nejrozsáhlejší bylo první zadání, v němž experti mapovali stávající situaci na škole pomocí SWOT analýzy. Výsledky, které školy obdržely na přelomu března a dubna 2014, ukázaly, jaké jsou jejich priority v oblasti strategického řízení. Na dubnové konferenci projektu v Brně pak měli zástupci škol možnost seznámit se s rozdíly v hodnocení strategických oblastí mezi různými typy škol.

Strategický plán krok za krokem

Na SWOT analýzu navázaly další úkoly. Obrázek o současné situaci školy experti doplnili sebehodnocením v oblasti administrativních, podpůrných a rozhodovacích procesů školy. Úspěšně k tomu využili METODIKU EFIN, která vznikla v rámci předchozího Individuálního projektu národního "Efektivní instituce" (EFIN).

Dále se školy podílely na tvorbě slovníku pojmů z oblasti strategického plánování vysokých škol, který navrhli odborníci z řešitelského týmu projektu. „Jedná se o pracovní pomůcku. Slovník shrnuje, jaké pojmy a s jakým vysvětlením používáme v rámci IPN KREDO při plnění úkolů. Nemá ambice nahrazovat velké slovníky managementu nebo cizích slov," upřesňuje účel slovníku Ing. Kopřiva.

Během jara experti ve čtvrtém a pátém úkolu pokračovali v pracích analytické povahy. Konkrétně se zaměřili na strategické priority školy a určovali, jak vidí jejich aktuální pořadí a jak by ideálně mělo vypadat v dlouhodobějším horizontu let 2020 a 2030. V rozdílové analýze pak priority podrobili kritickému pohledu a posoudili, jaký je reálný stav jejich řešení v současnosti a jaká úroveň se dá předpokládat pro roky 2020 a 2030.

Napilno i o prázdninách

Zatím poslední, šestý úkol, začali experti na školách řešit na začátku června. Protože se jedná o rozsáhlejší úlohu, mají na odevzdání čas téměř do konce srpna. Účelem bilance zdrojů a analýzy rizik je definovat všechny zdroje potřebné pro naplňování stanovených strategických priorit školy a uvědomit si rizika, která mohou tento proces ohrozit. Výsledkem tohoto úkolu budou podklady, na jejichž základě si školy následně sestaví svůj konkrétní strategický plán. Pro ty, kdo by byli hotovi dříve, připravuje tým IPN KREDO dobrovolné úkoly, které doplňují hlavní linii zadání.

Ze základních úkolů školám do konce projektu zbývají ještě tři. Experti v nich budou pokračovat v práci na strategickém dokumentu a vytvoří také akční plán pro zpracování strategického plánu na rok 2016.

 
Dále by vás mohlo zajímat

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS