Hlavní úkol č. 2 – Sebehodnocení dle Metodiky EFIN / VVŠ StVŠ /

01. leden 2016

Jedná se o druhý úkol, který byl v rámci projektu KREDO zadán vysokým školám. Postupné plnění úkolů metodicky vedlo zapojené VŠ k vytvoření strategického plánu rozvoje do roku 2030. Zpracování odevzdané ze strany jednotlivých VŠ bylo vyhodnoceno a zobecněno, vznikla tak odborná analýza založená na vyjádření 45 vysokých škol.

Cílem druhého úkolu bylo doplnit podklady ze SWOT analýzy o informace z oblasti řízení, správy a rozvoje zdrojů na jednotlivých vysokých školách. K tomuto účelu bylo vysokým školám doporučeno využít DESATERO EFIN – sebehodnotící analýzu, která tvoří součást metodiky vytvořené v rámci projektu EFIN. Samotné DESATERO EFIN je vytvořeno tak, aby vysoké škole na základě zodpovězení kontrolních dotazů podalo obrázek o stavu podpůrných a řídících procesů. Tato sebehodnotící analýza byla v rámci vyhodnocení úkolu doplněna ještě o výsledky všech zapojených škol. Vysoké školy tak získaly obrázek nejen o stavu procesů své instituce, ale také srovnání s dalšími VŠ. Shromážděná data byla statisticky zpracována v rámci zadaných domén a strategických oblastí. Výstupy ve formě Excelových tabulek podávají přehled o stavu podpůrných a řídících procesů na českých VŠ.

(!)EDITOVAT

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS