První sběr SWOT analýz přinesl cenné informace

prvni_swot
13. prosinec 2013

V listopadu odevzdaly vysoké školy zapojené do IPN KREDO první výstupy ze svých SWOT analýz. Třicet devět z celkových pětapadesáti škol v nich hodnotilo silné a slabé stránky svého fungování. Cílem první vlny sběru bylo zejména odstranit formální nedostatky při zpracování SWOT analýz. Školy ale chybovaly minimálně a dodaly převážně kvalitní materiály.

Právě kvalitu výstupů ocenil Ing. Boris Šraut, CSc., garant KA01 a KA03, pod jehož vedením jsou data ze SWOT analýz zpracovávána. „Školy nám poskytly velmi cenné informace a rád bych jim poděkoval za produktivní spolupráci,“ uvedl. SWOT analýza je důležitou součástí řešení IPN KREDO. Slouží totiž jako základ pro celou řadu dalších aktivit, včetně tvorby podkladů pro strategické rozhodování MŠMT v oblasti řízení vysokých škol.

Experti ze zapojených vysokých škol ve SWOT analýzách slovně hodnotí, jak si jejich instituce stojí v různých strategických oblastech. V závislosti na tom, jaké strategické oblasti si jejich škola v rámci projektu KREDO k rozboru vybrala, posuzují zcela konkrétní domény, jako například nabídku studijních programů, zajištění kvalitního vzdělávání či spolupráci s aplikační sférou.

Zpracování dat ze SWOT analýz probíhá anonymně, informace se zobecňují a jsou odděleny od údajů o jejich poskytovateli. Školy se tak nemusí obávat, že by bylo možné identifikovat jejich specifické odpovědi. Záměrem je naopak dílčí výstupy standardizovat a zjistit, co české vysoké školy obecně považují za své silné či slabé stránky, kde vidí své příležitosti, nebo naopak hrozby při svém fungování.

V současnosti již odborníci z KA01 zpracovávají SWOT analýzy shromážděné v druhé vlně sběru, která proběhla 9. 12. 2013. Konečný termín pro odevzdání analýz je 31. 1. 2014, do té doby mohou školy své výstupy průběžně aktualizovat.

Více o SWOT analýzách si můžete přečíst zde v článku 'Startují práce expertních týmů'. Všem expertům, kteří se na jejich řešení podílejí, děkujeme za spolupráci.

 
Dále by vás mohlo zajímat

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS