Realizace IPN KREDO prodloužena do října 2015

realizace-ipn-kredo-prodlouzena
06. leden 2015

Individuální projekt národní KREDO zakončil rok 2014 příjemnou událostí – vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy schválilo 19. 12. 2014 podstatnou změnu, na jejímž základě dojde k prodloužení realizace projektu o čtyři měsíce. Ministerstvo souhlasilo s tím, že místo původně plánovaného termínu 30. 6. 2015 budou práce na projektu pokračovat až do 31. 10. 2015. 

Hlavním důvodem prodloužení je snaha poskytnout vysokým školám zapojeným do projektu dostatek času pro metodickou podporu při přípravě a implementaci strategických plánů rozvoje a dále potřeba dokončit aktivity projektu, které na tvorbu strategických plánů rozvoje VŠ navazují. 

Školy v prodlouženém období nejprve dopracují plánované hlavní úkoly související s procesem tvorby svého strategického plánu rozvoje. Díky delšímu času na realizaci mohou tyto úkoly zpracovat podrobněji, a tudíž kvalitněji.  Dále se zaměří na hledání styčných bodů mezi svými strategiemi a připravovaným Operačním programem Výzkum, vývoj, vzdělávání. 

Školy měly původně své práce v IPN KREDO uzavřít na konci února 2015, ale po prodloužení projektu budou jejich aktivity trvat až do června tohoto roku. O pokračování v projektu projevila předběžně zájem naprostá většina ze stávajících pětapadesáti zapojených škol. Novinkou je, že zatímco dosud byly školy rozděleny do tří skupin podle toho, do jaké míry se podílely na úkolech projektu, nyní bude kategorie pouze jedna a všechny školy budou plnit stejné úkoly.

Vzhledem k tomu, že se bude déle pracovat na školách, posune se i vyhodnocování jejich výstupů ze strany odborníků IPN KREDO a na ně navazující aktivity. Hlavními výstupy expertních týmů projektu budou zpracované podklady a doporučení pro strategické rozhodování Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti terciárního vzdělávání. 

 
Dále by vás mohlo zajímat

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS