KREDO diskutovalo profesní vzdělávání

profesni_vzdelavani
24. červen 2014

IPN KREDO hostilo 18. 6. 2014 v Praze workshop na téma diverzifikace vysokého školství. Akci, které se účastnily zhruba dvě desítky zástupců VŠ, VOŠ, orgánů jejich reprezentace, představitelů zaměstnavatelů a vládních institucí, pořádal tým IPN KREDO spolu se Sdružením profesního terciárního vzdělávání (SPTV). „Jsem rád, že IPN KREDO poskytlo platformu pro otevření problematiky diverzifikace,“ uvedl Ing. Michal Karpíšek, MSc., z SPTV, který na semináři prezentoval výsledky mezinárodního průzkumu sektoru.

Jako první panelista se Ing. Karpíšek ujal definice pojmů. Ve svém vystoupení se držel termínu „profesně zaměřené terciární vzdělávání“, které je překladem anglického „professional higher education“ a zahrnuje jak vysoké, tak vyšší odborné školy. Ing. Karpíšek dále představil projekt, jehož cílem bylo zmapovat aktuální stav a představy o tom, co profesně zaměřené vzdělávání je, a navrhnout jeho definici. 

Propojení s praxí

Do šetření v rámci projektu HAPHE, který od roku 2012 vede Ing. Karpíšek se svými kolegy ze zaštiťující instituce EURASHE, se zapojilo patnáct evropských zemí. Průzkum si kromě jiného všímal toho, jak se názory na profesní terciární vzdělávání liší napříč akademickým prostředím, světem práce a státní správou. „Společnou charakteristikou, kterou jako klíčovou tomuto typu vzdělávání připisuje většina respondentů, je aplikace studia do praxe“, zdůraznil Ing. Karpíšek. Propojení s praxí je zároveň základem definice profesně zaměřeného terciárního vzdělávání, jejíž finální znění tým HAPHE představí na podzim 2014.

Expanze vysokého školství

Po prezentaci RNDr. Miroslava Kadlece z Národního ústavu pro vzdělávání, který se věnoval národní soustavě kvalifikací, navázal na téma praxe a uplatnění absolventů na pracovním trhu Ing. Jan Koucký, Ph.D., ředitel Střediska vzdělávací politiky. Ing. Koucký pomocí grafů mimo jiné demonstroval výraznou kvantitativní expanzi vysokého školství, která u nás proběhla rychleji než v ostatních zemích Evropy. „Skoro sedmdesát procent populace nastupuje do terciárního vzdělávání. Za těchto okolností se musí diverzifikovat,“ uvedl. 

„Masifikace vysokého školství měla být doprovázena strukturálními a kvalitativními změnami. Ty ale ve vzdělávací soustavě reflektovány nebyly. Je třeba, abychom byli více flexibilní a otevření změnám,“ apeloval Ing. Koucký na účastníky workshopu.  

 
Dále by vás mohlo zajímat

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS