Startují práce expertních týmů

swot
23. říjen 2013

Práce odborných týmů z vysokých škol zapojených do projektu KREDO můžou začít. Všichni experti obdrželi minulý týden zadání svých úkolů. Jejich hlavním cílem bude zpracovat tzv. základní SWOT analýzu, která je jedním z klíčových bodů pro realizaci projektu.  

Ve SWOT analýze se zástupci vysokých škol zaměří na vnitřní fungování svých institucí, zejména na záležitosti strategického plánování a řízení. Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby budou hodnotit napříč více než třiceti doménami. Cílem je získat informace od samotných vysokých škol a zmapovat tak „odspoda“ jejich současnou situaci.

Podklady pro SWOT analýzu zpracoval tým odborníků na informační a komunikační technologie pod vedením Ing. Borise Šrauta, CSc. Analytik rektorátu ČVUT, který je zároveň garantem dvou klíčových aktivit projektu KREDO, upozorňuje, že ne všichni musí zpracovat všechny oblasti SWOT analýzy.

Všechny vysoké školy s plným zapojením do projektu povinně provedou analýzu ve dvou hlavních strategických oblastech, kde se budou zabývat otázkami vzdělávání a vědecko-výzkumných a tvůrčích aktivit. Dále zpracují minimálně dvě z pěti podpůrných strategických oblastí, kde si mohou vybrat z témat jako je financování vysokých škol nebo personální politika. Vysoké školy, jejichž zapojení do projektu je pouze částečné, analyzují přinejmenším jednu strategickou oblast.

Své výstupy budou odevzdávat odborníci z vysokých škol v několika etapách. Dokončení sběru dat ze škol je plánováno na konec ledna 2014. Jejich data poslouží jako základ pro vytvoření databáze vzorových postupů řízení VŠ (tzv. Katalogu aktivit) a pro odvození obecných pravidel pro strategické plánování na vysokých školách. Všem expertům tímto děkujeme za spolupráci. 

 
Dále by vás mohlo zajímat

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS