Postřehy z Bergama: Spolupráce je samozřejmostí

postrehy_bergamo
19. listopad 2014

V italském Bergamu se v říjnu konalo druhé forum o financování (2nd EUA Funding Forum - FF) Evropské univerzitní asociace, které přilákalo přední odborníky z oblasti financování terciárního vzdělávání. Svého zástupce tu mělo také IPN KREDO. Ing. Tomáš Kopřiva, garant KA02, zde načerpal mnoho inspirativních a někdy mírně kontroverzních myšlenek. V tomto čísle newsletteru s ním probereme postřehy na téma, které leží v samém srdci IPN KREDO – posilování komunikace uvnitř univerzit a spolupráce mezi školami navzájem. „Instituce terciárního vzdělávání (ITV) v Evropě a ve světě se otevírají větší spolupráci, která vede i k formálnímu spojování,“ předesílá Ing. Kopřiva.

V čem je účast na akcích typu EUA Funding Forum přínosná?

Poslední písmeno akronymu našeho projektu – O – znamená otevřenost. A to je krédo těch univerzit a dalších ITV, které nechtějí ustrnout. Jejich zástupci proto také navštěvují konference, semináře a setkání, jako bylo forum EUA o financování. Mezi delegáty můžeme potkat zejména zástupce těch institucí, které jsou považovány za prestižní, ať už umístěním v žebříčcích, věhlasem svých absolventů nebo objevy svých vědců. A ti sdílejí své poznatky a zkušenosti.

Jedním ze základních cílů IPN KREDO je posilovat vzájemnou spolupráci mezi vysokými školami. IPN KREDO je prvním projektem, který svedl dohromady tak vysoký počet škol, aby pracovaly ke společnému cíli. Jak rozvinutá je spolupráce univerzit jinde v Evropě a ve světě?

Odborníci na foru hovořili o tom, že bez spolupráce nejprve na národní úrovni a poté v mezinárodní rovině nelze ve vědě a ve vzdělávání dosáhnout excelence. Vysoká míra internacionalizace – jak v oblasti výměny akademiků, tak i v oblasti studentských výměn – je v některých státech i finančně zohledněna v systémech výkonového financování. Je potěšitelné, že také Česká republika ve svých pravidlech tento prvek používá. Dá se jednoduše říct, že vzájemná spolupráce předních univerzit a jejich spolupráce s dalšími partnery je naprostou samozřejmostí. To, co je předmětem debat, jsou způsoby spolupráce, rozsah, a v neposlední řadě otázka, kdo co zaplatí. Široká spolupráce vede někdy i k formálnímu spojování ITV do velkých celků, nových multioborových univerzit. Zkušenosti, o kterých hovořili někteří z účastníků FF, jsou vesměs velmi pozitivní. 

Vzájemná spolupráce vysokých škol souvisí také s posilováním jejich vztahu k vnějším partnerům, jako jsou firmy, zastupitelské orgány, nadace atd. Jak plní tuto „třetí roli“ zahraniční univerzity?

Z vystoupení klíčových řečníků, z debatních příspěvků i z diskuze v kuloárech jednoznačně vyplynulo, že termín „třetí role“, který v České republice používáme – nebo se spíše učíme používat – poměrně krátce, je v celkovém konceptu otevřenosti univerzit a dalších ITV opět naprostou samozřejmostí. To, co mnohde původně začínalo jako snaha o získání dodatečných finančních prostředků, je dnes doplňováno i vědomím společenské odpovědnosti vůči široce chápanému okolí univerzity.

Čím by se mohly v oblasti „třetí role“ české školy od svých zahraničních protějšků inspirovat?

Na českých vysokých školách můžeme čerpat inspiraci v mnoha ohledech:

  • hledání partnerů není nahodilé, založené např. pouze na osobních kontaktech, ale je součástí strategického plánovaného a řízeného přístupu,
  • zahraniční ITV hledají cestu „jak to jde udělat“, místo našeho „ ale to asi nepůjde.“ Podle sdělení zahraničních kolegů jsou v tom jejich akademičtí i ostatní pracovníci velmi vynalézaví.
  • univerzity vědí, že spolupráce musí být výhodná pro obě strany, proto začínají nabídkou svého přínosu potenciálnímu partnerovi,
  • zahraniční instituce jsou velmi aktivní v marketingu, propagaci a širokém sdílení informací, důležitou roli v komunikaci začínají hrát nová sociální média,
  • poskytovatelé finančních prostředků (vesměs ministerstva školství) a vedení univerzit hledají a nacházejí cesty, jak naplňování třetí role ocenit i finančně. Naplňování třetí role je v některých zemích, například v Nizozemsku, součástí institucionálních kontraktů.

Dříve než však univerzity a ostatní ITV začnou komunikovat s externími partnery, musí si vyřešit strategii svojí interní komunikace. A to je jedno z témat, které se naštěstí IPN KREDO také snaží řešit.

 

Více informací o příspěvcích, které zazněly na 2nd EUA Funding Forum můžete nalézt v přiložené zprávě. Stručnou informaci podá Ing. Kopřiva také na podzimní konferenci IPN KREDO v Ostravě 27.11.2014.

 

 

 

 

 
Dále by vás mohlo zajímat

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS