Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Otevřenost informační /

01. leden 2016

Výstup obsahuje doporučení pro strategické rozhodování v oblasti informační otevřenosti. Vychází jednak z výstupů ostatních aktivit projektu, jednak z vlastních analýz. Byly zformulovány čtyři možné pohledy na pojem „informační otevřenost", jež se navzájem nevylučují, liší se však hloubkou a šířkou záběru, který by měl informační web (nebo portál) zahrnovat. Práce rozebírá ideový záměr národního informačního systému VŠ (NIS VŠ), shrnuje, co by měl tento systém zahrnovat (přístup k důležitým informacím napříč vysokými školami, porovnatelnost informací potřebných pro řešení vybraných životních situací, zejména k výběru oboru studia, nostrifikace vysokoškolského vzdělání, hledání partnera v oblasti vědy a výzkumu, rozvoje zájmu dětí o vědu, vyhledání univerzity třetího věku a další).

(!)EDITOVAT

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS