Soubor podkladů pro strategické rozhodování – Efektivní financování /

01. leden 2016

Výstup obsahuje doporučení pro strategické rozhodování v oblasti efektivního financování VŠ. Vychází se především z analýz systému financování veřejných vysokých škol v České republice, které byly zpracovány při řešení projektu. Soustředí se na hlavní získané poznatky a konkrétní návrhy úprav stávajícího systému a je zde také naznačena idea přechodu od stávajícího ke kontraktovému systému financování. Důkladné analýze byl podroben především model používaný pro institucionální financování vzdělávací činnosti. Dále byla řešena problematika financování sociálně znevýhodněných studentů. Při zpracování tohoto výstupu byly zohledňovány cíle a priority Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016–2020.

(!)EDITOVAT

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS