kolar

Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.

Garant KA04

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a později pracoval v Akademii věd ČR. Docenturu absolvoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v letech 2000-2003 působil jako děkan. V letech 2003-2006 byl ve funkci náměstka ministryně školství, Petry Buzkové, pro vědu a vysoké školy. Nyní je prorektorem soukromé Univerzity Jana Amose Komenského Praha. Docent Kolář se během posledních několika let podílel na řízení a řešení řady projektů v oblasti terciárního vzdělávání. V letech 2009-2012 byl hlavním odborným garantem IPN Q-RAM, na nějž IPN KREDO navazuje.  

Jaký je podle Vás největší přínos projektu?
Projekt KREDO poskytuje vysokým školám metodickou i finanční podporu v kvalifikované tvorbě strategických záměrů, a tím je vede krom jiného k žádoucí systematické sebereflexi.
IPN KREDO též vytváří novou platformu pro komunikaci vysokých škol mezi sebou a mezi vysokými školami a ministerstvem školství. Očekáváme, že KREDO též podpoří plošné využití výsledků ostatních individuálních projektů národních a v neposlední řadě poskytne ministerstvu zásadní doporučení pro legislativní i nelegislativní zásahy, které povedou k modernizaci, zkvalitnění a zvýšení efektivnosti celého systému terciárního vzdělávání.

Čím Vás osobně projekt oslovil?
Svým potenciálem zmodernizovat náš systém vysokoškolského vzdělávání.

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS