pospisil

Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc.

Hlavní odborný garant

Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, ve své odborné činnosti se specializuje na problematiku kvality motorových paliv, výfukových emisí škodlivin z motorových vozidel a v poslední době i na možnosti použití biopaliv. Na VŠCHT v Praze se v roce 2002 habilitoval, v období 2002-2007 zastával funkci proděkana, v období 2008-2011 funkci prorektora pro vědu a výzkum a od roku 2012 působí ve funkci prorektora pro strategie a rozvoj. Od roku 2012 je členem předsednictva Rady vysokých škol.

Jaký je podle Vás největší přínos projektu?

Za největší přínos projektu považuji to, že je vysokým školám dána jedinečná možnost se aktivně podílet na přípravě strategie sektoru vysokého školství. Vysoké školy tuto nabídku MŠMT plně využily, důkazem toho je zapojení celkem pětapadesáti vysokých škol do projektu.

Čím Vás osobně projekt oslovil?

Je pro mne velikou výzvou pokusit se nastartovat a zintenzivnit spolupráci managementů vysokých škol, veřejných i soukromých, vysokých škol různých typů a velikostí. Vzájemné sdílení dobrých i špatných zkušeností z oblasti strategického rozvoje a řízení vysokých škol může být pouze ku prospěchu věci.

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS