Meziprojektová propojení

Individuální projekty národní (IPN) realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost představují mimořádný impuls pro rozvoj terciárního vzdělávání v České republice, jeho restrukturalizaci, hodnocení, podporu a zapojení do mezinárodního kontextu. 

 

V období 2009 – 2012 byly realizovány IPN:

 

Z původních projektů je v současné době ještě realizován projekt „Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání (KVALITA)", který byl zahájen v roce 2010.

Realizační tým zabezpečuje dědičnost výsledků výše uvedených projektů tak, aby na ně projekt KREDO navazoval, mohl z nich převzít jejich výsledky a rozpracovat je do konkrétní podoby pro použití na zúčastněných vysokých školách. Analytické práce, které byly již zčásti nebo kompletně vykonány v průběhu realizace jiných IPN, budou v rámci projektu KREDO využívány a dále rozvíjeny.

Původní IPN nabídnou projektu KREDO k integraci vhodná témata. Školy si potom budou moci vybírat k realizaci ta témata, která považují pro své potřeby za důležitá. Při jejich implementaci jim budou pomáhat členové expertních týmů tematických aktivit, kteří budou nominováni z projektových týmů původních IPN.

Nabídka témat z původních IPN bude umístěna v Katalogu aktivit. IPN KREDO bude zároveň testovacím prostředím pro tyto aktivity.

(!)EDITOVAT

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS