pospisil

Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc.

Hlavní odborný garant

Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, ve své odborné činnosti se specializuje na problematiku kvality motorových paliv, výfukových emisí škodlivin z motorových vozidel a v poslední době i na možnosti použití biopaliv. Na VŠCHT v Praze se v roce 2002 habilitoval, v období 2002-2007 zastával funkci proděkana, v období 2008-2011 funkci prorektora pro vědu a výzkum a od roku 2012 působí ve funkci prorektora pro strategie a rozvoj. Od roku 2012 je členem předsednictva Rady vysokých škol.

(!)EDITOVAT

Číst dál: Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc.

kolar

Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.

Garant KA04

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a později pracoval v Akademii věd ČR. Docenturu absolvoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde v letech 2000-2003 působil jako děkan. V letech 2003-2006 byl ve funkci náměstka ministryně školství, Petry Buzkové, pro vědu a vysoké školy. Nyní je prorektorem soukromé Univerzity Jana Amose Komenského Praha. Docent Kolář se během posledních několika let podílel na řízení a řešení řady projektů v oblasti terciárního vzdělávání. V letech 2009-2012 byl hlavním odborným garantem IPN Q-RAM, na nějž IPN KREDO navazuje.  

(!)EDITOVAT

Číst dál: Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc.

fischer

doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.

Garant KA03

Jakub Fischer je docentem oboru statistika. Vede katedru ekonomické statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE), v letech 2006–2010 byl proděkanem Fakulty informatiky a statistiky VŠE pro vědu a výzkum a od roku 2010 je prorektorem VŠE pro strategii. Věnuje se oblasti sociálně-hospodářské statistiky a národního účetnictví, je řešitelem či spoluřešitelem řady grantů a vědecko-výzkumných projektů. Působí v různých odborných organizacích, např. v České statistické společnosti, České demografické společnosti, České společnosti ekonomické, Jednotě českých matematiků a fyziků a v Mezinárodním statistickém institutu (ISI). Je členem Akademického sněmu Akademie věd ČR a od roku 2012 předsedou Rady vysokých škol. 

(!)EDITOVAT

Číst dál: doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS