Zveme Vás ke kulatému stolu o vzdělávání pro chemický průmysl

kulaty-stul
09. leden 2015

V rámci podpory širší debaty o uplatnitelnosti absolventů spolupořádá IPN KREDO 15. 1. 2015 kulatý stůl se zaměřením na absolventy technických vysokých škol a jejich šance v chemickém průmyslu. Akce se koná od 10.00 do 16.00 na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Spolu s VŠCHT a IPN KREDO akci organizuje Svaz chemického průmyslu ČR (SCHP ČR) a Česká technologická platforma pro udržitelnou chemii (SusChem ČR).

Problematiku uplatnitelnosti absolventů technických oborů v chemickém průmyslu pojednají prezentující z hlediska udržitelného rozvoje a konkurenceschopnosti českého chemického průmyslu. Současné trendy v této oblasti jak u nás, tak v Evropské unii, nastíní Ladislav Novák, ředitel SCHP ČR. Na budoucí vývoj a perspektivy rozvoje chemického průmyslu se zaměří náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický. Vzhledem k tomu, že cílem akce je zprostředkovat setkání mezi podniky chemického odvětví a akademickou sférou, je na programu také vystoupení zaměstnavatelů ze společností Synthesia, Teva a Unipetrol.

Tématem zaměstnanosti absolventů se na kulatém stole bude zabývat Věra Czesaná z Národního vzdělávacího fondu, která s účastníky probere zaměstnanost podle profesí a představí analýzu informací o volných pracovních místech z inzertních portálů. Na její přednášku naváže Jan Koucký ze Střediska vzdělávací politiky UK, který se v debatě o zaměstnanosti absolventů bude věnovat kromě jiného kvalifikačním požadavkům. Na kulatém stole nebude chybět ani regionální pohled. O vývoji oborů vzdělávání v tomto smyslu pohovoří Vít Voženílek z Univerzity Palackého v Olomouci. 

Po dopoledním bloku, v němž proběhnou zmíněné prezentace jako úvod do problematiky, bude následovat praktická odpolední část. Účastníci kulatého stolu mají na výběr jeden ze tří panelů, v nichž budou probíhat paralelní jednání v menších skupinkách. Personalistický panel se zaměří na lidské zdroje pro chemický průmysl a je vhodný zejména pro pracovníky HR podniků a vysokých škol. Náplní druhého panelu je pedagogická a znalostní problematika a doporučili bychom jej zejména zástupcům technického rozvoje podniků a proděkanům a prorektorům pro pedagogiku. Třetí panel se soustředí na vztahy s veřejností a zlepšení společenského povědomí o chemii a technických oborech. Koncipován je pro pracovníky PR podniků a VŠ a zástupce regionů.

Věříme, že se bude jednat o zajímavé a přínosné setkání, na které bude možné v budoucnu navázat další diskuzí o této problematice.

Program kulatého stolu včetně podrobnějšího popisu panelů najdete v příloze. Registrovat se můžete pomocí on-line formuláře nejpozději do 12. 1. 2015

 
Dále by vás mohlo zajímat

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS