Přehledová mapa oblastí aktivit vysoké školy s odkazy na ostatní IPN

01. leden 2016

Přehledová mapa oblastí aktivit vysoké školy s odkazy na výstupy ostatních IPN byla zpracována s cílem poskytnout vysokým školám další systémově zpracovaný zdroj podrobnějších informací se zaměřením na zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností na jednotlivých vysokých školách. Mapa zobrazuje páteřní činnosti vysoké školy v rámci České republiky, které vystihují možný standard základních/povinných procesů, které jsou realizovány na každé vysoké škole. Procesy znázorňuje jako systém logicky souvisejících a provázaných činností, jejichž výsledkem je naplnění poslání vysoké školy. Jsou zde uvedeny nosné výstupy IPN s odkazy k detailnějším informacím včetně výstupů.

(!)EDITOVAT

Rámcová metodika - Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality

01. leden 2016

Rámcová metodika poskytuje metodický návod pro vypracování systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností na jednotlivých vysokých školách v současném prostředí priorit a činností českých vysokých škol. Výstup je zpracován z pohledu novely zákona o vysokých školách, z pohledu standardů pro zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností na vysokých školách vyplývajících ze Standards and Guidelines for Quality Assurance in the Higher Education Area (ESG) a z připravovaného Nařízení vlády obsahujícího akreditační standardy pro institucionální akreditaci vysoké školy, akreditaci studijního programu, akreditaci pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. Jedním ze zdrojů pro tvorbu Rámcové metodiky byly výstupy IPN Kvalita.

(!)EDITOVAT

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS