Atlas vysokého školství v ČR 2001–2014

01. leden 2016

Cílem atlasu je jednoduchým a názorným způsobem prezentovat vývoj počtu absolventů vysokých škol v České republice v letech 2001 až 2014 a zaznamenat regionální rozdíly v těchto letech. Součástí atlasu je infografika upřesňující informace v mapách a text seznamující uživatele s terminologií, problematikou a metodami výzkumu školské problematiky. Atlas odráží věcné, prostorové i časové vyjádření mapované problematiky. Atlas se tematicky zaměřuje na vizualizaci regionálních rozdílů dat o absolventech a studentech běžně prezentovaných na celostátní agregované úrovni. Nejpodrobnější mapovací jednotkou je okres České republiky. Geometrická a věcná aktuálnost uvedených prostorových informací je platná k 31. říjnu 2014.

(!)EDITOVAT

Demografické trendy a koncepce rozvoje v oblasti vš v dlouhodobém horizontu

01. leden 2016

Výbor z analýz a studií zpracovaný týmem expertů tematické aktivity TA 01 „Připravenost" IPN KREDO. Obsahuje tyto analýzy a studie: Analýza a prognóza vývojových trendů a struktur studentů a absolventů terciárního vzdělávání v České republice; Analýza vývoje skupin studijních programů a oborů v generačním pohledu. Efektivita studia z hlediska jeho délky. Analýza předčasného ukončení studia; Uplatnění vysokoškoláků na trhu práce a dostupnost vysokoškolského studia a Životní podmínky vysokoškoláků z hlediska příjmů, zdraví, sociálního vyloučení a úrovně bydlení.

(!)EDITOVAT

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS