Analýza neúspěšného ukončování studií na VŠ v ČR

01. leden 2016

Cílem této podpůrné analýzy bylo zhodnotit vývoj studijní neúspěšnosti a její dopady na cenu zaplacenou za jednoho úspěšně dokončivšího studenta. Analýza byla zpracována zvlášť pro každý stupeň VŠ studia (bc., NMgr., Mgr., Ph.D.), rozlišovány jsou také oborové skupiny studia. Sledována byla neúspěšnost v jednotlivých časových obdobích, a to v době od 1. 11. 2003 až do 31. 10. 2014.

(!)EDITOVAT

Analýza struktury výdajů vládních institucí dle klasifikace COFOG

01. leden 2016

Cílem předložené analýzy bylo zhodnotit, u kterých oblastí opravdu dochází k podfinancování ze strany státu a u kterých oblastí je naopak z hlediska mezinárodního srovnání prostor k případným škrtům za účelem podpory podfinancovaných oblastí až na úroveň průměru zemí EU28 či Rakouska. Analýza nabízí odpovědi na požadavky jednotlivých stran s využitím dostupných údajů o vládních výdajích členěných dle klasifikace funkcí vládních institucí (COFOG). Analýza je provedena v časové řadě 2008 – 2013, aby byly zachyceny trendy ve vládních výdajích v období ekonomické krize a po ní. Pro srovnání s Českou republikou je využit jak průměr Evropské unie (EU 28), tak Rakousko jakožto stát, který je co do historie a velikosti podobný a zároveň s Českou republikou sousedící.

(!)EDITOVAT

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS