Alumni za humny 2

23. září 2015

Jan Štěpánek, ČVUT

Jaké bonusové programy nabízejí univerzity v Lovani, Amsterodamu a Uppsale? Prezentace byla zaměřena na benefity prestižních západoevropských univerzit, které mohou posloužit jako inspirace pro české prostředí.

(!)EDITOVAT

AMU jako přirozené kulturní centrum

08. září 2015

Noemi Zárubová-Pfeffermannová, prorektorka AMU

Produkt, business, dravost – nebo hodnota, kulturní veřejný prostor a občanská společnost? Je třetí role vysokých škol pouze kvantitativním ukazatelem růstu HDP, nebo existují role zdánlivě nezměřitelné? Třetí role z pohledu umělecké vysoké školy jako nezastupitelného kulturního centra.

(!)EDITOVAT

Analýza neúspěšného ukončování studií na VŠ v ČR

01. leden 2016

Cílem této podpůrné analýzy bylo zhodnotit vývoj studijní neúspěšnosti a její dopady na cenu zaplacenou za jednoho úspěšně dokončivšího studenta. Analýza byla zpracována zvlášť pro každý stupeň VŠ studia (bc., NMgr., Mgr., Ph.D.), rozlišovány jsou také oborové skupiny studia. Sledována byla neúspěšnost v jednotlivých časových obdobích, a to v době od 1. 11. 2003 až do 31. 10. 2014.

(!)EDITOVAT

Analýza potřebnosti Národního informačního systému vysokých škol

01. leden 2016

Tento dokument se zaměřuje na smysluplnost realizace Národního informačního portálu vysokých škol (NIS VŠ). Hlavním přínosem této analýzy potřebnosti je zmapování aktuálního stavu informačních potřeb v oblasti vysokého školství. Součástí dokumentu je také doporučení pro realizaci NIS VŠ, ze kterého následně vychází dokument „NIS koncepční návrh".

(!)EDITOVAT

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS