Analýza potřebnosti Národního informačního systému vysokých škol

01. leden 2016

Tento dokument se zaměřuje na smysluplnost realizace Národního informačního portálu vysokých škol (NIS VŠ). Hlavním přínosem této analýzy potřebnosti je zmapování aktuálního stavu informačních potřeb v oblasti vysokého školství. Součástí dokumentu je také doporučení pro realizaci NIS VŠ, ze kterého následně vychází dokument „NIS koncepční návrh".

(!)EDITOVAT

Národní informační systém vysokého školství

01. leden 2016

Dokument Koncepční návrh NIS navazuje na Analýzu potřebnosti NIS [a1] a přináší rozpracování požadavků na Národní informační systém VŠ. Účelem tohoto dokumentu není detailní návrh systému, ale identifikace klíčových potřeb a požadavků na takovou úroveň, aby bylo možné stanovit ideální koncept systému.

(!)EDITOVAT

Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Belgii

01. leden 2016

Specificky je průzkum zaměřen na dynamické informace napojené na autorizované zdroje informací (typicky ministerstva), které umožní vyhledávání a porovnávání jednotlivých institucí z hlediska zaměření, kvalit nebo místa výskytu.
V případě Belgie je vzdělávání rozděleno na tři komunity – vlámskou /holandštinaú, valonskou /franština/ a německou /němčina/.

(!)EDITOVAT

Průzkum informačních portálů v souvislosti s informacemi o VŠ v Holandsku

01. leden 2016

Specificky je průzkum zaměřen na dynamické informace napojené na autorizované zdroje informací (typicky ministerstva), které umožní vyhledávání a porovnávání jednotlivých institucí z hlediska zaměření, kvalit nebo místa výskytu.

V případě Holandska je vzdělávání propojeno s vlámskou komunitou v Belgii, jde zde o téměř identické odkazy. Téměř všechny další odkazy jsou ve vlámštině.

(!)EDITOVAT

Vyhodnocení 1. doplňkového úkolu – koncepce informačního portálu vš

01. leden 2016

Vysoké školy zapojené do projektu KREDO byly dne 28. 8. 2014 osloveny se zadáním Doplňkového úkolu I(viz příloha 1), jehož cílem bylo získat základní stanovisko (ano – ne) a podněty a návrhy pro realizaci jednoho z cílů projektu – Informačního portálu českých vysokých škol. V zadání byla formulována základní koncepce portálu tak, jak vznikla ve spolupráci KA04 a KA02 – TA05 s tím, že nebyly dány k dispozici podrobnosti, tj. zejména podrobnější definice cílových skupin a struktury zpřístupňovaných dat.

(!)EDITOVAT

Zpracování výsledků ankety k SIMS

01. leden 2016

Základními cíli šetření bylo zjistit, jakým způsobem je na jednotlivých školách nastavena odpovědnost za pořizování předávání dat do SIMS a za jejich vlastní zadávání, dále pak otázka podpory a komunikace ze strany MŠMT jako vlastníka dat v SIMS a MU jako poskytovatele služby – provozovatele SIMS. Anketa také směřovala k zjištění další využitelnosti dat na jednotlivých školách.

(!)EDITOVAT

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS