KREDO pod kontrolou

kredo_pod_kontrolou
10. únor 2014

IPN KREDO je značně rozsáhlý projekt. Při účasti pětapadesáti vysokých škol, přibližně osmi set expertů a komplexním vnitřním členění projektu, klade IPN KREDO nemalé nároky na efektivní řízení. Jeden z řídicích orgánů projektu, koordinační výbor, na svém jednání v prvním únorovém týdnu potvrdil, že spolupráce mezi různými pracovními skupinami probíhá dobře a kolos KREDO se pohybuje správným směrem.

Koordinační výbor dohlíží na vnitřní fungování projektu a zodpovídá za naplňování jeho cílů a dodržování časového harmonogramu. Jednou z oblastí, na niž se členové výboru zaměřují obzvlášť důkladně, je součinnost mezi pěti klíčovými aktivitami projektu (KA) a šesti tematickými oblastmi aktivit (TA). Tematické oblasti aktivit jsou součástí klíčové aktivity 02 (Zpracování strategických plánů rozvoje na vysokých školách na základě Katalogu aktivit), jejíž hlavní náplní je práce na vysokých školách. Zatímco týmy na vysokých školách zpracovávají na základě zadání projektového týmu své vlastní strategické plány, experti v rámci tematických oblastí aktivit se věnují nadstavbovým tématům, která jsou významná obecně pro celý vysokoškolský sektor.

Garanti KA a hlavní experti TA využívají setkání výboru jako příležitost k tomu, aby se navzájem informovali o aktivitách, jež probíhají v jejich týmech, a hledali řešení společných problémů. Pro představitele tematických oblastí aktivit je důležitá zejména komunikace s vedením KA04, jež formuluje témata, která TA zpracovávají. Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc., garant KA04, jež zpracovává strategické podklady pro MŠMT, hodnotí dosavadní spolupráci kladně: „Daří se nám definovat společné priority a nastavit mantinely spolupráce,“ uvedl na setkání výboru 5. 2. 2014.

Patnáctičlenný koordinační výbor, který kromě představitelů KA a TA zahrnuje také ředitele příslušných odborů MŠMT, se schází přibližně jednou za šest týdnů. Hlavním bodem dalšího jednání, jež se uskuteční v březnu, bude seznámení s výsledky SWOT analýz. To bude úkolem především pro Ing. Borise Šrauta, CSc.,který má na starosti procesní zpracování a informační vytěžení SWOT analýz. „Už dnes víme, že předběžné výsledky mají velkou vypovídací hodnotu,“ naladil kolegy na příští schůzi výboru.

 
Dále by vás mohlo zajímat

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS