Konference IPN KREDO: jak přetavit problémy ve výzvy

kredo-konference-ostrava
02. prosinec 2014

Zástupci vysokých škol, MŠMT a experti IPN KREDO se 27. 11. 2014 sešli v Ostravě na podzimní konferenci projektu. Náročný program zahrnoval osm příspěvků, které se převážně věnovaly hlavnímu tématu akce – vnějším podmínkám strategického plánování na VŠ. Školy uvítaly informace od představitelů MŠMT ohledně dlouhodobého záměru a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Experti IPN KREDO konferenci zpestřili zajímavostmi z demografie – věděli jste například, že ženy dosahují v ČR častěji vysokoškolského vzdělání než muži? 

V prosvětlené aule nové budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky uvítal přibližně sto účastníků konference rektor Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.„Jsem ve funkci pátým rokem a je to v podstatě pět let krizového managementu, díky finančnímu propadu, který byl docela dramatický. Ten vytěsňuje prostor pro strategické uvažování, kdy školy mají pocit, že na to nejsou peníze,“ podělil se o své zkušenosti rektor Vondrák. „Jsem rád, že se objevil projekt KREDO a ten prostor vytvořil. Je to dobrá cesta, jak přetavit problémy ve výzvy a uvažovat o budoucnosti našich škol,“ zahájil konferenci optimisticky.

Reforma na Slovensku

Předtím, než se přítomní ponořili do situace českých vysokých škol, seznámil je profesor Libor Vozár z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře s vývojem vysokého školství na Slovensku. „Myslím si, že strategické plánování je velmi důležité,“ přihlásil se k hlavní myšlence IPN KREDO. „Když na univerzitě existuje strategický plán, je to něco jako světlo na konci tunelu,“ usmíval se. Svoji přednášku zaměřil zejména na zákon o vysokých školách z roku 2002, který považuje za důležitý milník slovenského terciárního vzdělávání.

Cíle dlouhodobého záměru

Co v oblasti legislativy čeká vysoké školy v Česku, poté nastínila Mgr. Karolína Gondková, ředitelka Odboru vysokých škol MŠMT, která představila pracovní verzi dlouhodobého záměru MŠMT na období 2016–2020. „Dlouhodobý záměr je nyní ve fázi vyjednávání s reprezentacemi škol,“ zdůraznila, že se zatím nejedná o finální podobu dokumentu. Diskuzi vzbudila zejména struktura záměru, který je rozdělen do sedmi částí podle sedmi hlavních cílů. Zástupci škol debatovali o formulaci cílů a indikátorech, kterými MŠMT plánuje jejich plnění měřit.

Strategie podmínkou čerpání

Jako neméně atraktivní se ukázalo téma z oblasti evropského financování. Ředitelka Odboru přípravy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), Mgr. Jitka Baťková, se s účastníky konference podělila o detaily chystaného OP. Popsala zejména prioritní osy a specifické cíle dvou strukturálních fondů (ERDF a ESF), ze kterých bude OP VVV spolufinancován. Zaměřila se při tom zvláště na oblasti vysokého školství a vysvětlila, jak OP VVV navazuje na IPN KREDO. „Dlouhodobě avizujeme, že strategické plány, které si školy utváří v IPN KREDO, budeme chtít využít v OP VVV,“ uvedla s tím, že strategický plán školy bude jednou z podmínek pro to, aby si v novém operačním programu mohla zažádat o projekt.

Diplom častěji pro ženy

Jedním z dalších úhlů pohledu na vnější podmínky strategického plánování VŠ byla demografie. Experti IPN KREDO, profesorka Jitka Rychtaříková a profesor Vít Voženílek, prezentovali zajímavé grafy a mapy, dokládající současné trendy. Kromě jiného poukázali na to, že v České republice získávají vysokoškolský diplom častěji ženy než muži. Ukázali také, jak od roku 1999 přibývaly možnosti k bakalářskému a magisterskému studiu napříč republikou. Bakaláři dnes mohou studovat v jedenapadesáti a magistři v jedenatřiceti městech ČR.

Výsledky úkolů

Dvě z přednášek na ostravské konferenci se věnovaly úkolům, které školy plní v rámci IPN KREDO. Ing. Tomáš Kopřiva, který má v projektu na starosti práce na školách, provedl účastníky výsledky analýzy rizik. Studie, která přímo předcházela zpracování strategického plánu, ukázala, čeho se školy nejvíce obávají. Další vystoupení patřilo doktoru Jan Žufanovi, který představil plánovanou podobu informačního portálu o vysokých školách, k němuž se školy vyjadřovaly v jednom z doplňkových úkolů. Závěrečnou řeč měl docent Jakub Fischer, který pro účastníky konference shrnul to nejzajímavější z výsledků šetření DOKTORANDI 2014.

Všechny prezentace z akce IPN KREDO jsou Vám k dispozici. Najdete je po otevření relevantního odkazu v níže uvedeném programu konference. 

 

Program konference

9:30 - 10:00 Registrace účastníků
10:00 - 10:15 Úvodní slovo.
10:15 - 11:15  Vývoj vysokého školství na Slovensku.
Libor Vozár, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
[zhlédnout / stáhnout]
11:15 - 12:00 Příprava dlouhodobého záměru MŠMT pro oblast VŠ pro období 2016-2020.
Karolína Gondková, MŠMT
[zhlédnout / stáhnout]
12:00 - 12:30  Analýza rizik a bilance zdrojů – podněty a doporučení ke strategickému plánování, zpětná vazba pro VŠ.
Tomáš Kopřiva, IPN KREDO 
prezentace [zhlédnout / stáhnout]
podklady PDF [zhlédnout / stáhnout]
podklady RAR [stáhnout]
12:30 - 13:30 Přestávka na oběd
13:30 - 14:00 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání z pohledu potřeby strategického plánování VŠ.
Jitka Baťková, MŠMT
[zhlédnout / stáhnout]
14:00 – 14:45 Vývoj oborů vzdělání v generačním pohledu a demografická perspektiva.
Jitka Rychtaříková, Vít Voženílek, IPN KREDO
[zhlédnout / stáhnout]
14:45 - 15:15 Coffeebreak
15:15 – 15:45 Strategie pro efektivní financování vysokých škol – krátký report a zprostředkování zahraničních zkušeností z 2nd EUA Funding Forum.
Tomáš Kopřiva, IPN KREDO
[zhlédnout / stáhnout]
15:45 – 16:00 Koncepce struktury a obsahu webového portálu VŠ, vyhodnocení podnětů vysokých škol.
Jan Žufan, IPN KREDO
[zhlédnout / stáhnout]
16:00 – 16:45 Výstupy šetření DOKTORANDI 2014
Jakub Fischer, IPN KREDO
[zhlédnout / stáhnout]
16:45 - 17:00 Závěrečná diskuze a shrnutí workshopu

 

 

 
Dále by vás mohlo zajímat

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS