Přijeďte na konferenci do Ostravy pro důležité informace i zajímavosti

konference-ostrava
03. listopad 2014

Srdečně Vás zveme na podzimní konferenci IPN KREDO, která se uskuteční 27. 11. 2014 v Ostravě. Celodenní akci hostí Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava v nové budově Fakulty elektrotechniky a informatiky. Na konferenci se zaměříme na téma vnějších podmínek strategického plánování, včetně nového Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V rámci řady zajímavých příspěvků vysokým školám také poskytneme zpětnou vazbu k šestému úkolu, analýze rizik a bilanci zdrojů.

Podzimní konference IPN KREDO je první velkou akcí pro veřejnost od poslední konference, která se konala v polovině dubna v Brně. Tehdy jsme probírali především výstupy prvního úkolu a školám představovali výsledky jejich SWOT analýz v řezech pro jednotlivé typy institucí. Od té doby udělali experti na školách mnoho práce a nyní již budeme diskutovat výstupy úkolu šestého. Ing. Tomáš Kopřiva, garant klíčové aktivity, do níž spadají činnosti na školách, shrne výstupy analýzy rizik a bilance zdrojů a nabídne podněty k tomu, jak údaje využít při tvorbě strategického plánu.

Vzhledem k tomu, že expertní týmy IPN KREDO na školách již napsaly strategické plány rozvoje svých institucí a postoupily je k projednání akademickými orgány, otevřeli bychom rádi debatu o tom, jak strategické dokumenty využít v praxi. Na konferenci jsme proto pozvali zástupce MŠMT, aby školám představil Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání pro programovací období 2014–2020 a jeho požadavky na strategické plánování na školách. Další z příspěvků se bude věnovat propojení strategického plánu s novým dlouhodobým záměrem pro oblast vysokých škol. 

Specifikem podzimní konference IPN KREDO je to, že zprostředkuje pohled do zahraničí. Samostatnou přednášku věnujeme tomu, jak probíhá vývoj vysokého školství na Slovensku a z čeho je možné se poučit. Ing. Tomáš Kopřiva se pak podělí o řadu zajímavostí, se kterými se setkal na říjnovém semináři „2nd EUA Funding Forum“ v Bergamu, kde reprezentoval IPN KREDO. Nenechte si ujít postřehy o tom, jak probíhá financování vysokých škol v ostatních evropských zemích, USA a Kanadě. Věříme, že řada z těchto myšlenek vzbudí živou diskuzi.

 

Přílohou článku je pozvánka na konferenci.

Program konference

9:30 - 10:00 Registrace účastníků
10:00 - 10:15 Úvodní slovo.
10:15 - 11:15  Vývoj vysokého školství na Slovensku.
Libor Vozár, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
11:15 - 12:00 Příprava dlouhodobého záměru MŠMT pro oblast VŠ pro období 2016-2020.
Karolína Gondková, MŠMT
12:00 - 12:30  Analýza rizik a bilance zdrojů – podněty a doporučení ke strategickému plánování, zpětná vazba pro VŠ.
Tomáš Kopřiva, IPN KREDO 
12:30 - 13:30 Přestávka na oběd
13:30 - 14:00 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání z pohledu potřeby strategického plánování VŠ.
Jitka Baťková, MŠMT
14:00 – 14:45 Vývoj oborů vzdělání v generačním pohledu a demografická perspektiva.
Jitka Rychtaříková, IPN KREDO
14:45 - 15:15 Coffeebreak
15:15 – 15:45 Strategie pro efektivní financování vysokých škol – krátký report a zprostředkování zahraničních zkušeností z 2nd EUA Funding Forum.
Tomáš Kopřiva, IPN KREDO
15:45 – 16:00 Koncepce struktury a obsahu webového portálu VŠ, vyhodnocení podnětů vysokých škol.
Jan Žufan, IPN KREDO
16:00 – 16:45 Výstupy šetření DOKTORANDI 2014
Jakub Fischer, IPN KREDO
16:45 - 17:00 Závěrečná diskuze a shrnutí workshopu
 
Dále by vás mohlo zajímat

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS