Konference IPN KREDO představí výsledky SWOT analýz

kredo_konference
24. březen 2014

Diskuze nad výstupy ze sebehodnocení vysokých škol zapojených do IPN KREDO bude jedním z hlavních bodů jarní konference projektu. Celodenní akci pořádáme 16. 4. 2014 na Vysokém učení technickém v Brně a zveme na ni jak odborníky na strategické plánování z vysokých škol, tak zájemce z řad veřejnosti. 

V čem české vysoké školy vynikají a kde je naopak tlačí bota? To zjišťovala rozsáhlá SWOT analýza, kterou většina škol podílejících se na projektu zpracovávala od října 2013 do ledna letošního roku. Konference nabídne prostor závěry ze SWOT analýz společně zhodnotit a určit, jaké jsou priority českých vysokých škol v oblasti strategického plánování.

V souvislosti se SWOT analýzami se konference zaměří také na dosavadní postupy při tvorbě strategických plánů vysokých škol. Odborníci ze škol prodiskutují další kroky tohoto procesu a proberou také souvislosti mezi jejich představami a strategií Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V neposlední řadě školy na konferenci získají užitečné informace o metodických přístupech ke zpracování analýzy zdrojů a rizik, což je jeden z dalších úkolů, které budou v rámci projektu plnit.

Akce bude mít interaktivní formát umožňující aktivnější zapojení návštěvníků. Kromě společné přednáškové části bude v odpoledních hodinách následovat několik odborných panelů. Zde se budou účastníci v menších skupinkách věnovat specificky zaměřeným tématům a praktickým příkladům. Pozvánka ve formátu PDF je přiložena v tomto článku. Program naleznete níže.

 

 

PROGRAM

9:00 – 10:00  Registrace účastníků 
10:00 – 10:05  Zahájení 
10:05 – 11:30  Vyhodnocení SWOT analýzy VŠ – průřezové pohledy
Milan Pospíšil 
11:30 – 12:00  Analýza úspěšnosti studia v konfrontaci se studiem na SŠ, jako jeden z možných podkladových algoritmů pro VŠ při tvorbě strategií pro přijímací řízení
Stanislav Labík
12:00 – 13:00 Přestávka, raut
13:00 – 16:00 Panel 1: Komunikace strategie v komunikační strategii VŠ
Michal Malacka, Petr Uherka
  Panel 2: Podněty pro MŠMT k úpravě struktury dlouhodobého záměru
Petr Kolář
  Panel 3: Další úkoly pro VŠ – případová studie
Tomáš Kopřiva
16:00 – 17:00  Shrnutí a závěr konference 
 
Dále by vás mohlo zajímat

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS