Workshop IPN KREDO: Komunikace je víc než jen rutinní odpovídání novinářům

IMG_0545
15. duben 2015

Poté, co vysoké školy zapojené do Individuálního projektu národního KREDO dokončily přípravu svých strategických plánů rozvoje, nabídli jim odborníci z klíčové aktivity 05 „Veřejná diskuze“ pomoc s tím, jak své strategie efektivně komunikovat médiím a veřejnosti.  Na Mendelově univerzitě v Brně uspořádali 14. 4. 2015 workshop s názvem „Proaktivní komunikace s novináři jako šance pro vysoké školy“. „Strategické plány je třeba komunikovat a je to jiná práce než jen rutinní odpovídání novinářům,“ předeslal náplň akce odborný garant Mgr. Petr Uherka.

Hlavní činností vysokých škol v rámci IPN KREDO byly práce na strategickém plánu rozvoje do roku 2020 s výhledem do roku 2030. Školy se kromě hlavních strategií zaměřily také na podpůrné procesy, kam patří i strategie komunikace. Aktuální nastavení komunikačních strategií na vysokých školách zkoumal průzkum IPN KREDO z prosince 2014, jehož výsledky na workshopu prezentovala Ing. Alena Hanzelková, Ph.D., MBA. „Strategie komunikace by měla navazovat na celoinstitucionální strategii a náš výzkum potvrdil, že to tak na většině škol funguje,“ poukázala na jeden z důležitých závěrů.

Strategie komunikace VŠ

Průzkum, který mapoval, do jaké míry řídí školy svoji komunikaci efektivně a v souladu s dobrou praxí, přinesl i další pozitivní poznatky. „Vysoké školy standardně pracují s informacemi od studentů při vyhodnocování jejich spokojenosti a sbírání podnětů. Veliký důraz kladou ve svých strategiích na image a budování značky školy,“ zmínila Hanzelková některé z nich. Zároveň identifikovala oblasti, kde mají školy prostor pro zlepšení. „Školy by mohly více využívat informace o konkurenci a spolupracovat s externími dodavateli, jako marketingovými agenturami, které jim mohou poskytnout užitečné know-how,“ řekla spoluautorka výzkumu.

Jak uspět v médiích

Průzkum ukázal, že školy jsou poměrně spokojené s pokrytím vysokoškolské problematiky v regionálních médiích, ale publicitu na celostátní úrovni považují za nedostatečnou. Na workshopu proto vystoupil expert na vztahy s médii Mgr. Václav Sochor, aby školám poradil, jak novináře zaujmout a úspěšně s nimi spolupracovat. Základem je, aby komunikační oddělení školy a její vedení vystupovaly jednotně. S pozitivními tématy oslovujte novináře sami aktivně a zároveň buďte připravení na situaci, kdy by chtěli zveřejnit negativní informace. Pro tento případ je vhodné zpracovat si na ně předem odpovědi a mít je jako manuál pro rychlou reakci,“ doporučil přítomným.

Vysoké školy jako veřejní hráči

V souvislosti se vstupováním škol do veřejného prostoru se účastníci workshopu věnovali také tématu třetí role vysokých škol. Diskutovali, jak jejich instituce mohou naplnit požadavek na širší společenskou užitečnost a zda skýtá příležitost pro komunikaci a budování vztahů s veřejností. „Univerzity jsou významným hráčem ve veřejném prostoru, jehož role není zastupitelná ani státem, ani soukromými firmami. Je na nich, aby nastolovaly určitá témata, která nikdo jiný neotevře,“ zdůraznil význam třetí role VŠ v souladu s definicí UNESCO Mgr. Uherka.

Povedený komunikační průlom

Úspěšný příklad toho, kdy se vstup do veřejného prostoru české vysoké škole povedl, pak demonstroval Mgr. Radek Palaščák, tiskový mluvčí Univerzity Palackého v Olomouci (UP). Ten byl členem přípravného týmu, který zorganizoval návštěvu amerického filozofa a politického aktivisty Noama Chomskyho na UP v červnu 2014. Jeho přítomnost, podpořena kontroverzním prohlášením na adresu českých disidentů, vyvolala bouřlivou společenskou diskuzi a značnou pozornost médií. Univerzita Palackého, která Chomskyho hostila, byla v těchto mediálních výstupech často zmiňována a z hlediska komunikace školy se tak jednalo o úspěšný počin. „Nejnosnější ze všech mediálních ohlasů pro nás bylo utvrzení v tom, že univerzity musejí hrát zásadní roli v otevírání a moderaci veřejné diskuze,“ potvrdil Mgr. Palaščák.

IMG_0399
IMG_0403
IMG_0449
IMG_0464
IMG_0526
IMG_0545
IMG_0555
IMG_0583
IMG_0599
IMG_0606
IMG_0616
IMG_0638
IMG_0717
IMG_0729
IMG_0786 kopie
IMG_0794
IMG_0798
IMG_0843
(!)EDITOVAT
 
Dále by vás mohlo zajímat

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS