Klíčové aktivity

 

KA01 - Vytvoření struktury strategického plánu rozvoje VŠ do r. 2030

Cílem této aktivity je připravit celkový rámec, podmínky, základní standardy a rozsah pro vlastní obsahové řešení. V rámci této klíčové aktivity bude zabezpečeno zahájení projektu. Pro jeho dílčí části budou sestaveny expertní týmy z předních českých odborníků, které budou ve spolupráci s MŠMT vytvářet strukturu strategického plánu rozvoje vysokých škol do r. 2030.

 

KA02 - Zpracování strategických plánů rozvoje na VŠ

V rámci této aktivity vysoké školy za metodické podpory expertních skupin zpracují své strategické plány rozvoje do roku 2030 nebo jejich dílčí části (podle míry zapojení vysoké školy). Technologickou podporou pro realizaci bude školám sestavený Katalog aktivit pro zpracování strategického plánu rozvoje vysoké školy.

 

KA03 - Vytvoření strategického plánu na základě vyhodnocení strategií zapojených VŠ

Tato klíčová aktivita je zaměřena na zpracování podkladů z KA02 a problematiku vytěžení zobecněných pravidel a zásad pro strategické plánování.

 

KA04 - Podklady pro strategická rozhodování MŠMT

V návaznosti na Strategický plán rozvoje vysokého školství v ČR do r. 2030 a strategické plány rozvoje jednotlivých vysokých škol a jejich zhodnocení MŠMT připraví podklady, analýzy a studie k zásadním strategickým rozhodnutím, která budou vysoké školy a i celé vysoké školství ovlivňovat v příštích letech. Sady podkladů budou zpracovány po jednotlivých dílčích oblastech. Zásadní je, aby tyto priority odpovídaly budoucí kohezní politice a reformě celé veřejné správy.

 

KA05 - Veřejná diskuze

Při přípravě strategického plánu rozvoje je důležitá diskuze s vnějšími aktéry. Projekt se týká vysokých škol a je třeba otázky strategie s nimi komunikovat. Zároveň je třeba výsledky i strategii prezentovat na politické úrovni s příslušnými orgány, též je třeba se situací seznámit širokou veřejnost.

(!)EDITOVAT

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS