KA05 – Veřejná diskuse

Při přípravě strategického plánu rozvoje je důležitá diskuze s vnějšími aktéry. Projekt se týká vysokých škol a je třeba otázky strategie s nimi komunikovat. Zároveň je třeba výsledky i strategii prezentovat na politické úrovni s příslušnými orgány, též je třeba se situací seznámit širokou veřejnost. Kromě mnoha dílčích meetingů a workshopů plánujeme v projektu 7 celostátních konferencí, které budou určeny pro širokou veřejnou diskuzi. Zde se bude potkávat široká odborná i laická veřejnost, expertní týmy budou prezentovat a diskutovat své výsledky. Minimálně na dvou konferencích se počítá též s mezinárodní účastí. Už v počátku řešení budou i vysoké školy prezentovat své práce na strategických plánech, budou si navzájem vyměňovat své zkušenosti.

V průběhu realizace projektu počítáme s velkým množstvím seminářů a setkáním týmů jednotlivých klíčových aktivit i oblastí.

Podněty, připomínky a doporučení z těchto akcí budou kontinuálně promítány do zpracovaných podkladů a výstupů. Budou rovněž zohledněny v příslušné metodice a procesních postupech.

Výstupy:

  • Konference: celkem 7
  • Semináře, workshopy
  • Setkání týmů expertů klíčových aktivit i oblastí
(!)EDITOVAT

Struktura webu IPN KREDO

Aktuality

Klíčové aktiviy:
KA 1, KA 2
KA 3, KA 4
KA 5
Mapa stránekKlávesové zkratkyRSS